Acordul de cooperare dintre Eurojust și Ucraina

Pentru a consolida lupta împotriva infracțiunilor transnaționale și a consolida cooperarea judiciară în Europa, există o necesitate operațională clară ca Eurojust să coopereze cu Ucraina. În […]

Citeste tot...

Acordul de cooperare dintre Eurojust și Muntenegru

Pentru consolidarea luptei împotriva criminalității transnaționale și pentru intensificarea cooperării judiciare în Europa există o necesitate operațională clară de cooperare între Eurojust și Muntenegru. Acest acord […]

Citeste tot...

Instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate

Munca nedeclarată are implicații bugetare extrem de grave prin venituri fiscale și asigurări sociale reduse. Aceasta are un impact negativ asupra ocupării forței de muncă, dar […]

Citeste tot...

Evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei UE în domeniul biodiversității

În prezent biodiversitatea este supusă unor presiuni enorme, atât pe plan mondial, cât și în Europa. Speciile dispar într-un ritm alarmant, fapt cauzat de numeroase activități […]

Citeste tot...

Acordul de stabilizare și de asociere dintre UE și Kosovo

Acordul de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Kosovo (ASA) are ca obiectiv stabilirea unor raporturi contractuale și consolidarea unui dialog politic, astfel încât […]

Citeste tot...

Desemnarea membrilor Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor

Raportul referitor la desemnarea membrilor Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor reprezintă rezultatul eforturilor conjugate ale reprezentanților principalelor organisme ale Uniunii Europene prin […]

Citeste tot...

Clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE]

Pe fondul atacurilor teroriste de la Paris din 13 noiembrie 2015, în urma cărora și-au pierdut viața cel puțin 130 de persoane originare din peste 26 […]

Citeste tot...

Priorităţile UE pentru sesiunile CDO din 2016

Respectarea drepturilor omului indiferent de rasă, origine, religie, clasă, castă, sex, orientare sexuală sau culoare a reprezentat întotdeauna o prioritate pentru Uniunea Europeană, statele membre având […]

Citeste tot...

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014 s-au reflectat în raportul anual, care a oferit o imagine precisă și completă a lucrărilor Comisiei pentru petiții. Cetățenii […]

Citeste tot...

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Letonia

Evoluția cooperării transfrontaliere are scopul de a susține lupta împotriva terorismului și a criminalității internaționale. Trebuie să reținem că Europa este atractivă pentru investitori și datorită […]

Citeste tot...

Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale

O Uniune Europeană viabilă nu poate exista fără o justiție eficientă. Demersurile legislative în curs ale Uniunii Europene susțin funcționarea cadrului procesual, iar pilonii juridici trebuie […]

Citeste tot...

Echipamentele individuale de protecție

Funcționarea pieței unice de desfacere a Uniunii Europene este intrinsec legată de consolidarea cooperării dintre diversele părți implicate și ar putea fi optimizată prin introducerea unor […]

Citeste tot...

Aparatele consumatoare de combustibili gazoși

Sectorul gazului are un rol important în economia UE și creează 476 000 de locuri de muncă numai în sectorul aparatelor consumatoare de gaz. Uniunea Europeană urmărește […]

Citeste tot...

Instalațiile pe cablu

Condițiile pentru introducerea pe piață a subsistemelor și a componentelor de siguranță pentru instalațiile pe cablu și asigurarea liberei circulații a acestor produse în UE sunt […]

Citeste tot...

Obiecție la un act delegat cu privire la un sistem generalizat de preferințe tarifare

A acorda unei țări solicitante beneficiul regimului special de încurajare a dezvoltării durabile și al bunei guvernanțe, adăugând țara respectivă pe lista țărilor care beneficiază de […]

Citeste tot...

Obiecție la un act delegat cu privire la cerințele specifice privind compoziția și informarea pentru preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii

În prezent, alimentația necorespunzătoare este principala cauză de boală și de mortalitate la nivel mondial, în timp ce securitatea globală a hranei este un obiectiv important […]

Citeste tot...