Execuția sistematică în masă a membrilor minorităților religioase de către ISIS

Genocidul, crimele împotriva umanității și crimele de război, indiferent de locul și de perioada în care sunt comise, nu trebuie lăsate nepedepsite, reprezentând o preocupare pentru […]

Citeste tot...

Acordul de asociere UE-Moldova: clauza de salvgardare și mecanismul de prevenire a eludării

Dreptul Uniunii are nevoie de existența unor instrumente pentru protecție temporară în cazul unei creșteri a importurilor. Mai ales când această creștere ar produce daune economice […]

Citeste tot...

Acordul de asociere UE-Georgia: mecanismul de prevenire a eludării

Între Uniunea Europeană și Georgia se aplică din septembrie 2014 un regim comercial preferențial ambițios, cunoscut ca zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA), acord […]

Citeste tot...

Ratificarea Tratatului de la Marrakech pe baza petițiilor primite, în special a Petiției nr. 924/2011

Uniunea Europeană respectă dreptul persoanelor cu dizabilități la educație și, în acest sens, trebuie să ajungă să garanteze și că legile care protejează drepturile de proprietate […]

Citeste tot...

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizația pentru soia modificată genetic FG72

Sănătatea cetățenilor săi și protecția mediului au constituit pentru Uniunea Europeană dintotdeauna obiective importante. Pentru a le garanta, este nevoie de o atenție sporită la alimentele […]

Citeste tot...

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizația pentru soia modificată genetic MON 87708 x MON 89788

Mediul și siguranța alimentară trebuie să fie cadrul de manevră limită al dezvoltării pieței interne, fără de care orice progres economic ar însemna de fapt un […]

Citeste tot...

Obiecție formulată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizația pentru soia modificată genetic MON 87705 x MON 89788

În acest secol, dezvoltarea agriculturii se produce pe un palier microcelular, iar riscurile care trebuie supravegheate de către Uniune, în calitate de garant al siguranței alimentare […]

Citeste tot...

Obiecție formulată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură cu privire la emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6)

Poluarea atmosferică produsă de emisiile de oxizi de azot (NO2) provoacă anual 75 000 de decese premature în Europa, 93 % dintre cazurile de depășire a concentrațiilor normale […]

Citeste tot...

Negocierile pe marginea Acordului privind comerțul cu servicii (TiSA)

TiSA reprezintă pentru UE o oportunitate de a-și consolida poziția dobândită, aceea de principal exportator mondial de servicii, iar cadrul în care se petrec negocierile, pentru […]

Citeste tot...

Noua strategie pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor post-2015

Dreptul la tratament egal reprezintă un drept definitoriu care stă la baza societății europene, fiind crucial pentru dezvoltarea viitoare a acesteia și implementarea lui trebuie să […]

Citeste tot...

Convenția ONU privind transparența în arbitrajul litigiilor dintre state și investitori realizat în baza tratatelor (dezbatere)

Doamnă președintă, domnule ministru, Parlamentul European, Comisia și Consiliul dar, nu în ultimul rând, statele membre și instituțiile internaționale de profil trebuie să aibă ca principală […]

Citeste tot...

Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (Text codificat)

Obiectivul simplificării și clarității actelor legislative ale Uniunii Europene are ca scop creșterea gradului de coerență și un acces cât mai facil al cetățenilor europeni, în […]

Citeste tot...

Modificările aduse Protocolului din 1998 la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la metale grele

Poluarea atmosferică dăunează sănătății umane și mediului. În Europa, emisiile multor poluanți atmosferici au scăzut substanțial în ultimele decenii, determinând o îmbunătățire a calității aerului în […]

Citeste tot...

Modificările aduse Protocolului din 1998 la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la poluanții organici persistenți

Poluarea atmosferică este dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru ecosisteme. O mare parte a populației nu locuiește într-un mediu sănătos, potrivit standardelor actuale. Acest fapt ne […]

Citeste tot...

Acordul de cooperare dintre Eurojust și Ucraina

Pentru a consolida lupta împotriva infracțiunilor transnaționale și a consolida cooperarea judiciară în Europa, există o necesitate operațională clară ca Eurojust să coopereze cu Ucraina. În […]

Citeste tot...

Acordul de cooperare dintre Eurojust și Muntenegru

Pentru consolidarea luptei împotriva criminalității transnaționale și pentru intensificarea cooperării judiciare în Europa există o necesitate operațională clară de cooperare între Eurojust și Muntenegru. Acest acord […]

Citeste tot...