Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014 s-au reflectat în raportul anual, care a oferit o imagine precisă și completă a lucrărilor Comisiei pentru petiții. Cetățenii […]

Citeste tot...

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Letonia

Evoluția cooperării transfrontaliere are scopul de a susține lupta împotriva terorismului și a criminalității internaționale. Trebuie să reținem că Europa este atractivă pentru investitori și datorită […]

Citeste tot...

Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale

O Uniune Europeană viabilă nu poate exista fără o justiție eficientă. Demersurile legislative în curs ale Uniunii Europene susțin funcționarea cadrului procesual, iar pilonii juridici trebuie […]

Citeste tot...

Echipamentele individuale de protecție

Funcționarea pieței unice de desfacere a Uniunii Europene este intrinsec legată de consolidarea cooperării dintre diversele părți implicate și ar putea fi optimizată prin introducerea unor […]

Citeste tot...

Aparatele consumatoare de combustibili gazoși

Sectorul gazului are un rol important în economia UE și creează 476 000 de locuri de muncă numai în sectorul aparatelor consumatoare de gaz. Uniunea Europeană urmărește […]

Citeste tot...

Instalațiile pe cablu

Condițiile pentru introducerea pe piață a subsistemelor și a componentelor de siguranță pentru instalațiile pe cablu și asigurarea liberei circulații a acestor produse în UE sunt […]

Citeste tot...

Obiecție la un act delegat cu privire la un sistem generalizat de preferințe tarifare

A acorda unei țări solicitante beneficiul regimului special de încurajare a dezvoltării durabile și al bunei guvernanțe, adăugând țara respectivă pe lista țărilor care beneficiază de […]

Citeste tot...

Obiecție la un act delegat cu privire la cerințele specifice privind compoziția și informarea pentru preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii

În prezent, alimentația necorespunzătoare este principala cauză de boală și de mortalitate la nivel mondial, în timp ce securitatea globală a hranei este un obiectiv important […]

Citeste tot...

Procesul de pace din Columbia

Acordul politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Andină a avut drept rezultat și această rezoluție binevenită privind încurajarea stabilizării păcii în Columbia. Menținerea […]

Citeste tot...

Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană (A8-0367/2015 – Gabriel Mato)

Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) este autoritatea care adoptă decizii pentru conservarea și gestionarea activităților de pescuit din zona sa de competență. […]

Citeste tot...

Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (A8-0368/2015 – Werner Langen)

Am votat în favoarea raportului referitor la raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței deoarece consider că aceasta este un pilon de bază al economiei […]

Citeste tot...

Rolul dialogului intercultural, al diversității culturale și al educației în promovarea valorilor fundamentale ale UE (A8-0373/2015 – Julie Ward)

Rolul dialogului intercultural, al diversității culturale și al educației în promovarea valorilor fundamentale ale UE este unul indiscutabil. Singura cale prin care putem face ca aceste […]

Citeste tot...

Bilanțul și provocările asociate cadrului UE de reglementare a serviciilor financiare (A8-0360/2015 – Burkhard Balz)

În urma crizei financiare apărută în perioada 2007-2008, au fost lansate o serie de inițiative legislative care au vizat sectorul serviciilor financiare din UE, cu scopul […]

Citeste tot...

Factorii externi care reprezintă obstacole în calea antreprenoriatului femeilor europene (A8-0369/2015 – Barbara Matera)

Antreprenoriatul în rândul femeilor are nevoie de o atenție sporită din partea autorităților, ținând cont de faptul că independența economică egală nu este încă un fapt […]

Citeste tot...

Politicile de dezvoltare a competențelor pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor (A8-0366/2015 – Marek Plura)

4,5 milioane de tineri din Uniunea Europeană cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani nu au un loc de muncă în prezent, iar 7 […]

Citeste tot...

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală (A8-0371/2015 – Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt)

Am votat în favoarea acestui raport datorită perspectivelor pe care el le oferă. Internetul și tehnologiile digitale transformă lumea în care trăim, pe toate planurile și […]

Citeste tot...