Punerea în aplicare a instrumentului european de microfinanțare Progress

Instrumentului de microfinanțare PROGRESS a fost creat cu scopul de a oferi persoanelor defavorizate din punct de vedere social și financiar din Europa șansa de a-și […]

Citeste tot...

O nouă PCP: structura măsurilor tehnice și a planurilor multianual

Reforma politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) din 2013, a inclus printre obiectivele sale realizarea producției maxime durabile, aplicându-se o abordare ecosistemică. Principalele instrumente cu care […]

Citeste tot...

Mobilitatea forței de muncă

Unul dintre avantajele pieței unice europene, mobilitatea forței de muncă reprezintă condiția principală care stă la baza creșterii economice, şi a diminuării șomajului. Atât mobilitatea ocupațională […]

Citeste tot...

Situația actuală a Agendei de dezvoltare de la Doha în perspectiva pregătirilor pentru cea de a 10-a Conferință ministerială a OMC

Liberalizarea comerțului reprezintă un instrument important pentru a asigura creșterea și dezvoltarea economică durabilă, aceasta fiind un obiectiv pe care s-a construit Uniunea Europeană și care […]

Citeste tot...

Aderarea Ecuadorului la Acordul comercial dintre UE, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte

Am votat în favoarea acestei rezoluții deoarece consider că un comerț puternic este unul în care diversitatea produselor și numărul membrilor este în continuă creștere, într-o […]

Citeste tot...

In direcția simplificării și a orientării către performanță a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020

Am votat în favoarea acestei rezoluții deoarece consider că politica de coeziune este unul dintre cele mai importante instrumente de care dispune Uniunea Europeană pentru a […]

Citeste tot...

Proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015: Resurse proprii – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

Am votat în favoarea Proiectului de buget rectificativ (PBR) nr. 8/2015: Resurse proprii – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Acest raport prevede o rectificare a bugetului […]

Citeste tot...

Mobilizarea instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația

Am votat în favoarea raportului cu privire la Mobilizarea instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația ținând cont de […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: plata unor avansuri în cadrul bugetului 2016

M-am declarat în favoarea raportului referitor la mobilizarea Fondului de solidaritate al UE ( FSUE): plata unor avansuri în cadrul bugetului 2016 deorece orice instrument care […]

Citeste tot...

Procedura bugetară 2016: proiect comun

Prioritățile cheie pentru bugetul anului 2016 sunt acelea de a furniza sprijin pentru crearea mai multor locuri de muncă, o creștere economică și mai multe investiții. […]

Citeste tot...

Obiecțiune în temeiul articolului 106: acordarea unei autorizații de utilizare a ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP)

Utilizarea ftalatului de bis ( 2-etilhexil) DEHP poate conduce la efecte nedorite în ceea ce privește sistemul endocrin a cel puțin unei specii animale. Această substanță […]

Citeste tot...

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare

Raportul comisiei speciale a Parlamentului privind aranjamentele fiscale şi investigațiile Comisiei a scos la iveală faptul că activități care urmăresc reducerea datoriilor fiscale globale ale anumitor […]

Citeste tot...

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste

Atacurile teroriste recente ne confirmă încă o dată o mai mare nevoie de investiții în măsurile preventive decât în cele reactive. Cât privește implicarea cetățenilor europeni […]

Citeste tot...

Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020

Plecând de la unul dintre obiectivele Uniunii Europene referitoare la faptul că toți lucrătorii au dreptul la cel mai înalt nivel de protecție privind sănătatea și […]

Citeste tot...

Abrogarea anumitor acte din acquis-ul Schengen

Problema obținerii unei clarități și coerențe legislative este una întâmpinată de toate sistemele, de la cele naționale până la cele internaționale. Desigur că în cadrul Uniunii […]

Citeste tot...

Abrogarea anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală

În contextul exercitării tot mai intense a dreptului cetățenilor la liberă circulație, devine o realitate faptul că multe dintre faptele care pot intra în sfera infracțională […]

Citeste tot...