Abrogarea anumitor acte din acquis-ul Schengen

Problema obținerii unei clarități și coerențe legislative este una întâmpinată de toate sistemele, de la cele naționale până la cele internaționale. Desigur că în cadrul Uniunii […]

Citeste tot...

Abrogarea anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală

În contextul exercitării tot mai intense a dreptului cetățenilor la liberă circulație, devine o realitate faptul că multe dintre faptele care pot intra în sfera infracțională […]

Citeste tot...

Abrogarea anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală

Legislația europeană trebuie să se adapteze în permanență la noile realități ce evoluează pe teritoriul unional, pentru a servi cât mai fidel cetățenilor pe care îi […]

Citeste tot...

Aderarea la Comisia extinsă din cadrul Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud

Propunerea de decizie referitoare la aderarea la Comisia extinsă din cadrul a Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud (CCSBT) are ca scop aprobarea schimbului de […]

Citeste tot...

Intermedierea de asigurări

Proiectul de rezoluție legislativă a Parlamentului European privind intermedierea de asigurări are ca scop reformarea Directivei 2002/92/CE urmărindu-se o armonizare a dispozițiilor naționale din sectorul distribuirii […]

Citeste tot...

Reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor

Raportul privind reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor urmărește elaborarea unor politici de combatere a sărăciei în rândul copiilor prin diminuarea factorilor de […]

Citeste tot...

Politica de coeziune și comunitățile marginalizate

Politica de coeziune este unul dintre cele importante instrumente de care dispune Uniunea Europeană pentru a combate inegalitatea și pentru a sprijini coeziunea teritorială și socială […]

Citeste tot...

Rolul UE în cadrul ONU

Viitorul Uniunii Europene este legat de pacea, securitatea, dezvoltarea și situația drepturilor omului la nivel mondial, prin aceasta vădindu-se clar necesitatea cooperării cu ONU. Provocările cu […]

Citeste tot...

O nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru 2016-2020

Doamnă președintă, domnule comisar, doamnelor și domnilor colegi, sănătatea fiecăruia dintre noi depinde în cea mai mare măsură de sănătatea animalelor pe care le consumăm. Aceasta […]

Citeste tot...

Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Doamnă președintă, România a fost în aceste zile marcată de o tragedie cumplită, și anume de un incendiu puternic care a provocat moartea a 50 de […]

Citeste tot...

Soluțiile de interoperabilitate ca mijloc de modernizare a sectorului public

Una dintre preocupările intense ale Uniunii Europene a ținut de facilitarea cooperării și comunicării între instituțiile statelor membre, preocupare care s-a materializat într-o serie de programe, […]

Citeste tot...

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene

Reprezentarea politică a mandatelor în Parlamentul European nu este determinată de o singură alegere europeană, ci de cele 28 de alegeri naționale din cele 28 de […]

Citeste tot...

Viitorul pachet de măsuri în domeniul aviației

Companiile aeriene europene se cofruntă cu o serie de provocări privind competivitatea, începând cu 2012, fiind necesară reducerea a 20.000 de locuri de muncă din cadrul […]

Citeste tot...

Agenția UE pentru formare în materie de aplicare a legii (Cepol)

Propunerea de modernizare a cadrului legislativ al Colegiului European de Poliție ( CEPOL) este pasul corect avut în vedere de către Comisia Europeană, ținând cont de […]

Citeste tot...

Transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare

Ca urmare a crizei financiare mondiale, izbucnită în perioada 2007-2008, au ieșit la suprafață activități speculative excesive, lacune grave în materie de reglementare, un cadru de […]

Citeste tot...

Acțiunile realizate în urma rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE

Într-o lume din ce în ce mai globalizată, măsurile de securitate devin o necesitate, mai ales cele legate de combaterea terorismului. Acestea trebuie aplicate luând în […]

Citeste tot...