Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aplicarea priorităților pentru 2015

Stimularea coordonată a investițiilor private, menținerea angajamentelor în favoarea reformelor structurale și asumarea unei politici de responsabilitate bugetară sunt orientările de care bugetul UE ar trebui […]

Citeste tot...

Recomandarea Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă

Șomajul de lungă durată a avut efecte diferite la nivelul statelor membre, având în vedere diverși factori precum efectele crizei economice, situația macroeconomică, structura economică și […]

Citeste tot...

Utilizarea în siguranță a sistemelor aeronautice pilotate de la distanță (RPAS) în domeniul aviației civile

Dronele sau sistemele de aeronave pilotate de la distanță (remotely piloted aircraft systems – RPAS) reprezintă un subiect de interes care ne preocupă și căruia trebuie […]

Citeste tot...

Noile provocări și concepte ale promovării turismului în Europa

Dacă în 2008 turismul furniza 5,8 % din locurile de muncă existente la nivelul Uniunii Europene și contribuia cu mai mult de 5 % la PIB-ul European, în […]

Citeste tot...

Dezvoltarea unei tehnologii prin satelit care să stea la baza unor sisteme de urmărire globală a zborurilor

Am votat în favoarea propunerii de rezoluție cu privire dezvoltarea unei tehnologii prin satelit care să stea la baza unor sisteme de urmărire globală a zborurilor […]

Citeste tot...

Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 – toate secțiunile

Bugetul general UE pentru exercițiul financiar 2016 constă în propunerea reducerii cuantumului sumelor care urmează a fi redistribuite de la o serie de linii bugetare aferente […]

Citeste tot...

Dispozițiile referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană)

În vederea unui cadru legislativ cât mai cuprinzator în domeniul pescuitului Parlamentul European și Consiliul au convenit asupra transpunerii în dreptul Uniunii a unei serii de […]

Citeste tot...

Alimentele noi

Sectorul alimentar este unul dintre cele mai productive la nivelul Uniunii Europene. Aceasta productivitate trebuie să aibă în vedere în primul rând siguranța consumatorilor și mai […]

Citeste tot...

Inițiativa cetățenească europeană

Posibilitatea acordată cetățenilor de a se exprima prin intermediul unor inițiative legislative reprezintă un pas important în asigurarea legitimității și consolidării democrației participative la nivelul Uniunii […]

Citeste tot...

Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice

Regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice reprezintă o zonă cu diferențe socioeconomice considerabile între țările membre ale Uniunii Europene și celelalte state terțe. Strategia UE […]

Citeste tot...

Politica de coeziune și revizuirea Strategiei Europa 2020

Obiectivele Strategiei Europa 2020 necesită o analiză în detaliu în cadrul procesului de revizuire intermediară, astfel încât, îndeplinirea lor să țină cont cât mai mult de […]

Citeste tot...

Fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică

Politica de coeziune este o politică care se bazează pe dispozițiile Tratatului Fundamental al Uniunii Europene și reprezintă o expresie a solidarității europene care vizează consolidarea […]

Citeste tot...

Politica agricolă comună: abrogarea actelor caduce

Politica agricolă comună reprezintă un set de reguli și mecanisme la nivelul Uniunii Europene, care reglementează producerea și comercializarea produselor agricole din spațiul european, acordând atenție […]

Citeste tot...

Acordul UE-Elveția privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare

Acordul UE – Elveția privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare s-a semnat în 27 mai 2015. Acest acord are un rol foarte important […]

Citeste tot...

Impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi: abrogarea Directivei privind impozitarea veniturilor din economii

Am votat în favoarea raportului care se referă la abrogarea Directivei privind impozitarea veniturilor din economii deoarece consider că trebuie să avem o economie fiscală cât […]

Citeste tot...

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Suedia

Am votat în favoarea schimbului autorizat de date în ceea ce privește datele dictiloscopice din Suedia deoarece cooperarea transfrontalieră este foarte benefică pentru statele membre și […]

Citeste tot...