Ajutor de urgență pentru refugiații și migranții care se confruntă cu condiții meteorologice extrem de nefavorabile în taberele din Europa (dezbatere)

Domnule președinte, domnule comisar, migrația a devenit o realitate crudă și dureroasă pentru Uniunea Europeană și, din păcate, nu s-a reușit identificarea unor soluții eficiente care […]

Citeste tot...

Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație: mecanismul de suspendare

Politica vizelor reprezintă o temă fundamentală pentru Uniunea Europeană, având repercusiuni în ceea ce privește atât acțiunile externe, cât și securitatea internă. Importanța sa este atât […]

Citeste tot...

Obiecție formulată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate

Proiectul de directivă de punere în aplicare a Comisiei, de modificare a anexelor I-V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în […]

Citeste tot...

Activitățile Comisiei pentru petiții în 2015

Dreptul de a adresa petiții constituie un element esențial al democrației participative pentru protecția efectivă a dreptului fiecărui cetățean de a participa direct la viața democratică […]

Citeste tot...

Acorduri internaționale în domeniul aviației

Comisia a propus, în cadrul strategiei în domeniul aviației pentru Europa, să deschidă negocieri privind siguranța aviației civile cu Japonia și cu China, și privind acorduri […]

Citeste tot...

Procedurile de insolvență și practicienii în insolvență

Proiectul de rezoluție legislativă al Parlamentului European vizează propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înlocuire a listelor cu procedurile de insolvență și […]

Citeste tot...

Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerţul bilateral cu textile

Protocolul de modificare a Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de […]

Citeste tot...

Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerțul bilateral cu textile (rezoluţie)

Protocolul de modificare a Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de […]

Citeste tot...

Acordul comercial al UE cu Columbia și Peru (aderarea Ecuadorului)

Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, a fost semnat la […]

Citeste tot...

Acordul UE-Norvegia privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak

Acordul între Danemarca, Norvegia și Suedia din 1966 privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak și Kattegat și acordul bilateral din 1980 privind pescuitul dintre Uniunea […]

Citeste tot...

Acordul UE-Norvegia privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak (rezoluţie)

Acordul între Danemarca, Norvegia și Suedia din 1966 privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak și Kattegat și acordul bilateral din 1980 privind pescuitul dintre Uniunea […]

Citeste tot...

Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Georgia și Europol

Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Georgia și Europol are în vedere instituirea unei relații de cooperare în vederea schimbului de informații, inclusiv de date […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

Fondul european de ajustare la globalizare are un rol esențial în sprijinirea lucrătorilor afectați de schimbările structurale intervenite în practicile comerciale mondiale. În situația dată, fondul […]

Citeste tot...

Accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a porturilor

Prezentul raport urmărește crearea unui cadru care să îmbunătățească performanța porturilor și să facă tranziția în materie de cerințe cu privire la transporturi și logistică, cadru […]

Citeste tot...

Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel

Pentru o perioadă mai lungă de timp, UE a oferit sprijin pentru cercetare în domeniul cărbunelui și a oțelului, cercetare începută odată cu semnarea Tratatului de […]

Citeste tot...

Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință

Uniunea Europeană s-a angajat la realizarea unei politici externe și de securitate comune, orientate de principiile care au dus la crearea Uniunii și pe care trebuie […]

Citeste tot...