Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Belgia

Am votat în favoarea schimbului autorizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice din Belgia deoarece cooperarea transfrontalieră este foarte benefică pentru protejarea legislației naționale […]

Citeste tot...

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Polonia

Am votat în favoarea schimbului autorizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice din Polonia, deoarece consider că la nivel transfrontalier sunt stipulate aspecte precum […]

Citeste tot...

Pachetele de servicii de călătorie şi formulele de călătorie asistate

Eforturile considerabile depuse de-a lungul anilor în Uniune cu scopul de a consolida dreptul la informare al cetățenilor săi sunt demersuri care trebuie susținute prin legiferare […]

Citeste tot...

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice

Domeniul comunicațiilor a constituit pentru Uniunea Europeană o provocare în demersurile făcute pentru a crea un spațiu comun de comerț și a oferi cetățenilor săi egalitate […]

Citeste tot...

Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente

Dreptul la integritatea fizică și psihică este garantat eficient fiecărui cetățean al Uniunii, însă pentru a fi consecvenți și a continua în mod real lupta împotriva […]

Citeste tot...

Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal

Proiectul de rezoluție legislativă a Parlamentului European referitor la schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal are în vedere stabilirea domeniului de aplicare și a […]

Citeste tot...

Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ARTEMIS

Raportul bugetar privind exercițiul financiar 2013 al întreprinderii comune ARTEMIS prezintă într-un mod exhaustiv situația financiară a acesteia până în data de 31 decembrie 2013, fiind […]

Citeste tot...

Descărcarea de gestiune 2013: Institutul European de Inovare și Tehnologie

Raportul bugetar privind exercițiul financiar 2013 al Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) prezintă într-un mod cuprinzător situația financiară a acestuia până în data de […]

Citeste tot...

Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ENIAC

Am votat în favoarea acestui Raport privind descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ENIAC pentru că acest raport a dus la consolidarea conturilor Uniunii Europene pentru […]

Citeste tot...

Criza Ebola: lecțiile pe termen lung

Epidemia de Ebola a apărut prima dată pe teritoriul statelor Sierra Leone, Liberia și Guineea, acestea fiind cele mai afectate state, unde speranța medie de viață […]

Citeste tot...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene: numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului (dezbatere)

Doamnă Președintă, William Gladstone spunea că justiția târzie este o justiție nulă. Tocmai de aceea, salut propunerea Consiliului privind creșterea numărului de judecători la Curtea de […]

Citeste tot...

Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015: Resurse proprii, fonduri fiduciare ale Uniunii pentru acțiuni externe, Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice

Acest proiect de buget rectificativ se referă la o revizuire a previziunilor privind resursele proprii tradiționale, bazele de calcul ale Taxelor pe Valoare Adăugată și pe […]

Citeste tot...

Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migrația

Proiectul de buget rectificativ are în vedere gestionarea crizei refugiaților prin adoptarea imediată de măsuri bugetare în temeiul agendei europene priving migrația. Așa cum am susținut […]

Citeste tot...

Un nou acord internațional de la Paris privind schimbările climatice

În momentul actual, schimbările climatice sunt o amenințare mondială care necesită atenție urgentă, avand un potențial ireversibil la adresa societăților umane și a biosferei. În acest […]

Citeste tot...

Serviciile de plată în cadrul pieței interne

Raportul referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieței interne aduce noi reglementări, în concordanță cu […]

Citeste tot...