Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă și procedura europeană de somație de plată (dezbatere)

Domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor colegi, îi mulțumesc în primul rând doamnei raportor Geringer de Oedenberg pentru buna colaborare, doamnei comisar Jourová pentru excelenta […]

Citeste tot...

Criza persistentă din sectorul agricol (dezbatere)

Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, salut decizia Comisiei de alocare a celor cinci sute de milioane de euro pentru sprijinul agricultorilor. Cu toate acestea, asistăm […]

Citeste tot...

Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Domnule președinte, cuvântul de ordine din Uniunea Europeană de astăzi este solidaritate. Războaiele din Siria și Afganistan, dar nu numai au determinat cele mai mari valuri […]

Citeste tot...

Punerea în aplicare a Cărţii albe din 2011 privind transporturile

Sectorul transporturilor reprezintă o forță importantă în economia europeană, generând 10 milioane de locuri de muncă. Pentru a rămâne lider în domeniul generării de creștere economică, […]

Citeste tot...

Crearea unei piețe a muncii competitive în UE pentru secolul XXI

Șomajul reprezintă o problemă socială cu implicații grave la nivel economic, o problemă cu care statele membre ale Uniunii se confruntă. Există aproximativ 2 milioane de […]

Citeste tot...

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (recomandare)

În acest moment Guineea-Bissau este una dintre țările cele mai sărace, cu unul dintre cele mai scăzute PIB-uri pe cap de locuitor din lume. Economia statului […]

Citeste tot...

Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (recomandare)

Am votat în favoarea acestei recomandări, care are scopul de a prelungi cu încă 4 ani Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și […]

Citeste tot...

Autorizarea Austriei, Belgiei și Poloniei să ratifice Convenția de la Budapesta privind contractul pentru transportul de mărfuri pe căile navigabile interioare (CMNI) sau să adere la aceasta

Am votat în favoarea recomandării referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a Regatului Belgiei și a Republicii Polone să ratifice Convenția de la […]

Citeste tot...

Măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei

Sute de imigranți aleg în prezent să își părăsească locul de origine pentru a începe o nouă viață în Europa. Una dintre cauzele afluxului impresionant este […]

Citeste tot...

Dimensiunea urbană a politicilor UE

Agenda urbană europeană stabilește un cadru coerent pentru politicile urbane ale UE prin adaptarea politicilor sectoriale la nevoile de dezvoltare urbană, răspunzând provocărilor urbane și contribuind, […]

Citeste tot...

Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în UE

Criza economică a avut un impact negativ asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii și a încetinit obiectivul de reducere a disparităților dintre regiuni, astfel […]

Citeste tot...

Evaluarea Anului european 2012 al îmbătrânirii active și al solidarității între generații

Este evident faptul că persoanele în vârstă nu trebuie să reprezinte o povară pentru societate. În acest sens, este necesară consolidarea capacităților, pentru a promova participarea […]

Citeste tot...

Carierele femeilor în mediul academic și științific

Egalitatea de gen este unul dintre principiile promovate de Uniunea Europeană, urmărindu-se eliminarea tuturor formelor de discriminare a femeilor și diminuarea segregării de gen în mediul […]

Citeste tot...

Clonarea animalelor crescute și reproduse în scopuri agricole

Domnule Președinte, clonarea animalelor a constituit o preocupare majoră pentru domeniul cercetări. În același timp, siguranța și securitatea alimentară, dar totodată și sănătatea animalelor au reprezentat […]

Citeste tot...

Convenția OIM privind munca forțată: politica socială

Dreptul muncii reprezintă unul din pilonii fundamentali ai muncii oneste și este instrumentul principal pentru combaterea exploatării prin muncă, ținând cont de faptul că munca forțată […]

Citeste tot...

Aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol

Pierderi de milioane de euro din bugetul UE indică amploarea fraudei din sistemul vamal. Aceste pierderi ne arată nevoia imediată de adoptare la nivel național și […]

Citeste tot...