Egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă

Egalitatea de tratament între femei și bărbați este una dintre preocupările principale ale Uniunii Europene. Principiul egalității de remunerare pentru munca de valoare egală a fost […]

Citeste tot...

Protocolul la Acordul euro-mediteraneean referitor la principiile generale de participare a Tunisiei la programele Uniunii

În ultimii ani, economia tunisiană s-a deteriorat semnificativ în ambele planuri, intern și extern, dar mai ales în ceea ce privește schimburile comerciale cu Europa, care […]

Citeste tot...

Limitarea emisiilor de anumiți poluanți în atmosferă

Conform studiului de impact al Comisiei, poluarea atmosferică conduce la peste 400 000 de decese premature pe an și la costuri medicale de până la 940 de […]

Citeste tot...

Cazeinele și cazeinații destinați consumului uman

Raportul referitor la cazeinele și cazeinații destinați consumului uman propune apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la cazeinele și cazeinații destinați consumului uman, necesitatea sa derivând […]

Citeste tot...

Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

Raportul referitor la propunerea de regulament privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii aduce noi reglementări din sfera achizițiilor publice și încheierea contractelor de concesiune […]

Citeste tot...

Convenția privind munca forțată a OIM (cooperarea judiciară în materie penală)

De la adoptarea convenției în 1930, Conferința Internațională a Muncii a făcut un apel către statele membre să elimine recurgerea la munca forțată în cel mai […]

Citeste tot...

Supunerea 4-metilamfetaminei unor măsuri de control

Între 2010 și 2012 s-au raportat 21 de decese în patru state membre constatându-se prezența 4-metilamfetaminei singure sau în combinație cu alte substanțe. În unele cazuri, […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: catastrofele produse în Bulgaria și Grecia în 2015

Începutul anului 2015 a reprezentat pentru Bulgaria și Grecia o perioadă extrem de grea. Atât zăpada, cât și inundațiile au condus la daune directe totale de […]

Citeste tot...

Posibilitatea de a extinde protecția indicațiilor geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole

Indicația geografică servește la identificarea unui produs originar dintr-o țară, regiune sau localitate, în cazurile în care o calitate, reputație sau alte caracteristici ale produsului sunt […]

Citeste tot...

Dispoziţii comune privind fondurile structurale și de investiții europene: măsuri specifice referitoare la Grecia

Urmare a crizei financiare, Grecia s-a confruntat cu lipsa de lichidități și cu insuficienţa fondurilor publice pentru investițiile necesare susținerii unei redresări durabile. În acest context, […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2015/002 DE/Adam Opel)

Efectele crizei economice încă se resimt în producția de autoturisme, astfel că, în Europa Occidentală, vânzările de automobile au scăzut dramatic, atingând cel mai mic nivel […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2015/003 BE/Ford Genk)

Scăderea producției de automobile provocată de modificările structurale majore ale comerțului mondial ca urmare a globalizării a determinat printre altele și închiderea permanentă a uzinei Ford […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2015/004 IT/Alitalia)

Unul dintre sectoarele afectate de criză este cel al transporturilor aeriene. Piața transportului aerian internațional a suferit perturbări economice serioase, mai ales în ceea ce privește […]

Citeste tot...

Rolul autorităților locale din țările în curs de dezvoltare în cooperarea pentru dezvoltare

Autoritățile locale joacă un rol fundamental în definirea, organizarea și realizarea obiectivelor de dezvoltare, reprezentând o punte de legătură solidă între obiectivele la nivel comunitar și […]

Citeste tot...

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă și procedura europeană de somație de plată (dezbatere)

Domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor colegi, îi mulțumesc în primul rând doamnei raportor Geringer de Oedenberg pentru buna colaborare, doamnei comisar Jourová pentru excelenta […]

Citeste tot...

Criza persistentă din sectorul agricol (dezbatere)

Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, salut decizia Comisiei de alocare a celor cinci sute de milioane de euro pentru sprijinul agricultorilor. Cu toate acestea, asistăm […]

Citeste tot...