Audierile comisarilor – concluziile care se impun în urma experienței din 2014

Practica audierilor publice ale comisarilor candidați reprezintă un exercițiu foarte util pentru potențialii membri ai Comisiei Europene, dar mai ales pentru publicul interesat. Chiar dacă aceste […]

Citeste tot...

Drepturile omului și tehnologia în țările terțe

Internetul a devenit un spațiu public, de asemenea, o piață unică dezvoltată bazată pe libera circulație a informațiilor și accesul la tehnologia informației. În secolul XXI […]

Citeste tot...

Întreprinderile familiale din Europa

Criza financiară și economică a avut urmări semnificative. În întreaga Uniune Europeană există în continuare aproximativ 25 de milioane de șomeri, iar numărul tinerilor șomeri cu […]

Citeste tot...

Exploatarea potențialului cercetării și inovării în economia albastră de a genera locuri de muncă și creștere economică

Economia albastră reprezintă un ansamblu de activități economice legate de mări și oceane. În condițiile economice actuale orice alternativă la economia tradițională este benefică și poate […]

Citeste tot...

Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare

Există 4,85 de milioane de tineri în Uniunea Europeană care în prezent nu au un loc de muncă. Acest fenomen ne obligă să nu rămânem impasibili […]

Citeste tot...

Către o abordare integrată a patrimoniului cultural european

Patrimoniul cultural este unul din pilonii culturii europene și reprezintă moștenirea noastră comună pe care o lăsăm generațiilor viitoare. În același timp, orice politică în domeniul […]

Citeste tot...

Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Right2Water” („Dreptul la apă”)

În prezent 748 de milioane de persoane nu au acces durabil la apa potabilă sigură, iar o treime din populația lumii nu are acces la servicii […]

Citeste tot...

Protejarea intereselor financiare ale UE: către controale bazate pe performanță ale politicii agricole comune (prezentare succintă)

În UE trăiesc 12 milioane de agricultori pentru care agricultura reprezintă o ocupație permanentă. Agricultura și industria agroalimentară, care este dependentă de sectorul agricol pentru aprovizionare. […]

Citeste tot...

Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP)

UE și SUA sunt principalii actori ai comerțului și investițiilor la nivel mondial (UE este cea mai mare economie din lume, reprezentând nu mai puțin de […]

Citeste tot...

Cooperarea științifică și tehnologică cu Insulele Feroe: Programul Orizont 2020

Programul Orizont 2020 este un instrument financiar care pune în practică inițiativele cuprinse in Uniunea Inovării, fiind cel mai important program de cooperare și inovare finanțat […]

Citeste tot...

Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă

Încurajarea participării acționarilor la guvernanța corporativă a societăților are rolul de a crește performanțele financiare ale acestora, responsabilizează deciziile și, în același timp, apară interesele particulare […]

Citeste tot...

Rezerva pentru stabilitatea pieţei aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Dezechilibrele structurale înregistrate pe piața europeană a carbonului au impus necesitatea unor măsuri de corectare la nivelul cererii și al ofertei deoarece, fără o intervenție promptă, […]

Citeste tot...

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

Obiectivele principale ale strategiei europene privind ocuparea forței de muncă trebuie să urmărească, în primul rând, combaterea șomajului, în special în rândul tinerilor, securitatea lucrătorilor, măsuri […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/001 FI/Broadcom

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în structura comerțului mondial. […]

Citeste tot...

Evaziunea fiscală și frauda fiscală ca provocări în țările în curs de dezvoltare

Resursele interne sunt și vor rămâne în continuare cea mai importantă sursă de finanțare pentru țările în curs de dezvoltare, precum și pentru țările dezvoltate. Deși […]

Citeste tot...

Utilizarea eficientă a resurselor: tranziția spre o economie circulară

Utilizarea eficientă a resurselor este un aspect extrem de important în actualul context european și internațional. Europa depinde de resursele importate mai mult decât orice altă […]

Citeste tot...