Măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei

Sute de imigranți aleg în prezent să își părăsească locul de origine pentru a începe o nouă viață în Europa. Una dintre cauzele afluxului impresionant este […]

Citeste tot...

Dimensiunea urbană a politicilor UE

Agenda urbană europeană stabilește un cadru coerent pentru politicile urbane ale UE prin adaptarea politicilor sectoriale la nevoile de dezvoltare urbană, răspunzând provocărilor urbane și contribuind, […]

Citeste tot...

Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în UE

Criza economică a avut un impact negativ asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii și a încetinit obiectivul de reducere a disparităților dintre regiuni, astfel […]

Citeste tot...

Evaluarea Anului european 2012 al îmbătrânirii active și al solidarității între generații

Este evident faptul că persoanele în vârstă nu trebuie să reprezinte o povară pentru societate. În acest sens, este necesară consolidarea capacităților, pentru a promova participarea […]

Citeste tot...

Carierele femeilor în mediul academic și științific

Egalitatea de gen este unul dintre principiile promovate de Uniunea Europeană, urmărindu-se eliminarea tuturor formelor de discriminare a femeilor și diminuarea segregării de gen în mediul […]

Citeste tot...

Clonarea animalelor crescute și reproduse în scopuri agricole

Domnule Președinte, clonarea animalelor a constituit o preocupare majoră pentru domeniul cercetări. În același timp, siguranța și securitatea alimentară, dar totodată și sănătatea animalelor au reprezentat […]

Citeste tot...

Convenția OIM privind munca forțată: politica socială

Dreptul muncii reprezintă unul din pilonii fundamentali ai muncii oneste și este instrumentul principal pentru combaterea exploatării prin muncă, ținând cont de faptul că munca forțată […]

Citeste tot...

Aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol

Pierderi de milioane de euro din bugetul UE indică amploarea fraudei din sistemul vamal. Aceste pierderi ne arată nevoia imediată de adoptare la nivel național și […]

Citeste tot...

Comerțul cu produse derivate din focă

Am votat în favoarea proiectului de raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 privind […]

Citeste tot...

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014)

Fundamentele Uniuniunii Europeane constau in respectarea si promovarea drepturilor omului, a libertatilor fundamentale, a democratiei si valorilor consacrate in instrumentele ca ii garanteaza functionarea si tratatele […]

Citeste tot...

Audierile comisarilor – concluziile care se impun în urma experienței din 2014

Practica audierilor publice ale comisarilor candidați reprezintă un exercițiu foarte util pentru potențialii membri ai Comisiei Europene, dar mai ales pentru publicul interesat. Chiar dacă aceste […]

Citeste tot...

Drepturile omului și tehnologia în țările terțe

Internetul a devenit un spațiu public, de asemenea, o piață unică dezvoltată bazată pe libera circulație a informațiilor și accesul la tehnologia informației. În secolul XXI […]

Citeste tot...

Întreprinderile familiale din Europa

Criza financiară și economică a avut urmări semnificative. În întreaga Uniune Europeană există în continuare aproximativ 25 de milioane de șomeri, iar numărul tinerilor șomeri cu […]

Citeste tot...

Exploatarea potențialului cercetării și inovării în economia albastră de a genera locuri de muncă și creștere economică

Economia albastră reprezintă un ansamblu de activități economice legate de mări și oceane. În condițiile economice actuale orice alternativă la economia tradițională este benefică și poate […]

Citeste tot...

Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare

Există 4,85 de milioane de tineri în Uniunea Europeană care în prezent nu au un loc de muncă. Acest fenomen ne obligă să nu rămânem impasibili […]

Citeste tot...

Către o abordare integrată a patrimoniului cultural european

Patrimoniul cultural este unul din pilonii culturii europene și reprezintă moștenirea noastră comună pe care o lăsăm generațiilor viitoare. În același timp, orice politică în domeniul […]

Citeste tot...