Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap

Fie că ne referim la integrare socială, fie că ne referim la incluziune de ordin economic, persoanele cu dizabilităţi au nevoie de sprijin continuu. Instrumente precum […]

Citeste tot...

Epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii

Răspândirea bacteriei Xylella fastidiosa care în prezent a afectat culturile de măslini din nordul Italiei, dar care în viitor riscă să se extindă și la vița […]

Citeste tot...

Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul cu Confederația Elvețiană

Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică […]

Citeste tot...

Convenția europeană pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat

Am votat în favoarea Recomandării referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor […]

Citeste tot...

Finanțarea pentru dezvoltare

Prin adoptarea agendei de dezvoltare pentru perioada de după 2015, care va înlocui Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, comunitatea internațională va răspunde provocărilor cu care se […]

Citeste tot...

Asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure în Europa

Ne confruntăm cu mai multe probleme în ceea ce privește siguranța pacienților. În primul rând deoarece criza economică creează presiuni asupra bugetelor destinate asistenței medicale, iar […]

Citeste tot...

Oportunitățile de creștere ecologică pentru IMM-uri

IMM-urile reprezintă componenta de bază a economiei UE, cu un important potențial de creștere pe termen lung, iar domeniul dezvoltării durabile deține o gamă largă de […]

Citeste tot...

Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare

Domnule Președinte, Uniunea Europeană a fost și este preocupată de stabilitatea economică, în general, dar, mai ales, de stabilitatea și buna funcționare a piețelor financiare și […]

Citeste tot...

Expo 2015 Milano: Să hrănim planeta, energie pentru viață

Doamnă președintă, de-a lungul timpului, omenirea a fost preocupată de securitatea alimentară, pornind de la faptul că dreptul la hrană este unul fundamental și că acesta […]

Citeste tot...

Strategia privind alcoolul

Problema consumului de alcool este dezbătută de specialiştii din întreaga lume, existând foarte multe controverse pe baza acestui subiect. Este consumul moderat de alcool sănătos? Dacă […]

Citeste tot...

Raport al Consiliului European extraordinar din 23 aprilie 2015: Ultimele tragedii din Marea Mediterană și politicile UE în materie de migrație și de azil

De la începutul anului, peste 1 500 de persoane și-au pierdut viața încercând să ajungă în Europa. Ultima tragedie estimează nu mai puțin de 900 de persoane […]

Citeste tot...

Persecutarea creștinilor în întreaga lume, în legătură cu uciderea unor studenți în Kenya de către grupul terorist Al-Shabaab

Globalizarea persecuţiei împotriva creştinilor este un fenomen în continuă agravare şi extindere geografică. Principala ameninţare cu care se confruntă populaţia creştină este extremismul islamic. Printre ţările […]

Citeste tot...

Distrugerea siturilor culturale săvârșită de ISIS/Daesh

Conform Statutului de la Roma, actul fondator al Curții Penale Internaționale, distrugerea deliberată a patrimoniului cultural reprezintă o crimă de război. Numeroase situri arheologice, religioase și […]

Citeste tot...

Raportul anual pentru 2013 al Băncii Europene de Investiții

Strategia UE 2020 stabilește obiective ambițioase, ce au ca scop creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, prin stimularea competitivității, crearea de locuri de muncă și investiții […]

Citeste tot...

Situația din Nigeria

Alegerile recente din Nigeria l-au arătat învingător pe liderul opoziției nigeriene, Muhammadu Buhari, un fost guvernator, ministru al petrolului și resurselor naturale și șef al Consiliului […]

Citeste tot...

Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE – Comisia Europeană și agențiile executive

Am votat în favoarea raportului de prezentare de către Comisie a conturilor anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, ca parte a procedurii de […]

Citeste tot...