Prefinanțarea acordată programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului UE nr. 1304/2013 al Parlamentului European […]

Citeste tot...

Abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

Am votat în favoarea raportului care prevede abrogarea Regulamentului CEE nr. 3030/93 ținând cont de schimbările apărute în decursul timpului. Acest regulament are în vedere regimul […]

Citeste tot...

Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre CEE și Norvegia

Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică […]

Citeste tot...

Acordul de stabilizare și asociere dintre CE și Albania

Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite proceduri de punere în aplicare a Acordului de […]

Citeste tot...

Aplicarea Acordului de stabilizare și de asociere și a Acordului interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț între CE și Bosnia și Herțegovina

Am votat în favoarea raportului privind aplicarea Acordului de stabilizare și de asociere și a Acordului interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț între CE […]

Citeste tot...

Acordul de stabilizare și de asociere cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite proceduri de punere în aplicare a Acordului de […]

Citeste tot...

Aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale

Am votat în favoarea raportului de codificare a Regulamentului (CE) nr 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 107 și 108 din […]

Citeste tot...

Normele de aplicare a articolului 108 din TFUE

Am votat în favoarea raportului de codificare a Regulamentului (CE) nr 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii […]

Citeste tot...

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2013

Am votat în favoarea rapoartelor speciale ale Curţii de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru exerciţiul financiar 2013. Prin procedura de descărcare de […]

Citeste tot...

Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE – al 8-lea, al 9-lea și al 10-lea FED

Am votat în favoarea raportului de descărcare a gestiune al Bugetului general al UE – al 8-lea, al 9-lea și al 10-lea FED. Documentul include o […]

Citeste tot...

Importurile de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de regimuri specifice de import ale Uniunii

Am votat în favoarea raportului privind reformarea Regulamentului (CE) nr. 517/1994, deoarece în urma intrării în vigoare a Tratatatului de la Lisabona a avut loc un […]

Citeste tot...

Parchetul European

Statele membre raporteaza, in fiecare an, o pierdere de aproximativ 500 de milioane de euro din cheltuielile si veniturile UE din cauza fraudei, cu toate ca […]

Citeste tot...

Convenția internațională privind standardele pentru personalul navelor de pescuit

Am votat în favoarea Recomandării referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să devină părți, în interesul Uniunii Europene, la Convenția […]

Citeste tot...

Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015: Modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020

Am votat în favoarea Proiectului de buget rectificativ cu privire la modificarea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Bugetul este prezentat împreună cu propunerea paralelă a […]

Citeste tot...

Instalarea sistemului eCall la bordul vehiculelor

Am votat în favoarea raportului care vizează instalarea sistemului eCall la bordul vehiculelor. În prezent, transportul rutier depășește 100 de milioane de autovehicule anual în diferite […]

Citeste tot...

Directiva privind calitatea combustibililor și Directiva privind energia din surse regenerabile

Reducerea cu 6%, până în anul 2020, a intensității emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanții folosiți în transportul rutier și pentru utilajele […]

Citeste tot...