Oportunitățile de creștere ecologică pentru IMM-uri

IMM-urile reprezintă componenta de bază a economiei UE, cu un important potențial de creștere pe termen lung, iar domeniul dezvoltării durabile deține o gamă largă de […]

Citeste tot...

Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare

Domnule Președinte, Uniunea Europeană a fost și este preocupată de stabilitatea economică, în general, dar, mai ales, de stabilitatea și buna funcționare a piețelor financiare și […]

Citeste tot...

Expo 2015 Milano: Să hrănim planeta, energie pentru viață

Doamnă președintă, de-a lungul timpului, omenirea a fost preocupată de securitatea alimentară, pornind de la faptul că dreptul la hrană este unul fundamental și că acesta […]

Citeste tot...

Strategia privind alcoolul

Problema consumului de alcool este dezbătută de specialiştii din întreaga lume, existând foarte multe controverse pe baza acestui subiect. Este consumul moderat de alcool sănătos? Dacă […]

Citeste tot...

Raport al Consiliului European extraordinar din 23 aprilie 2015: Ultimele tragedii din Marea Mediterană și politicile UE în materie de migrație și de azil

De la începutul anului, peste 1 500 de persoane și-au pierdut viața încercând să ajungă în Europa. Ultima tragedie estimează nu mai puțin de 900 de persoane […]

Citeste tot...

Persecutarea creștinilor în întreaga lume, în legătură cu uciderea unor studenți în Kenya de către grupul terorist Al-Shabaab

Globalizarea persecuţiei împotriva creştinilor este un fenomen în continuă agravare şi extindere geografică. Principala ameninţare cu care se confruntă populaţia creştină este extremismul islamic. Printre ţările […]

Citeste tot...

Distrugerea siturilor culturale săvârșită de ISIS/Daesh

Conform Statutului de la Roma, actul fondator al Curții Penale Internaționale, distrugerea deliberată a patrimoniului cultural reprezintă o crimă de război. Numeroase situri arheologice, religioase și […]

Citeste tot...

Raportul anual pentru 2013 al Băncii Europene de Investiții

Strategia UE 2020 stabilește obiective ambițioase, ce au ca scop creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, prin stimularea competitivității, crearea de locuri de muncă și investiții […]

Citeste tot...

Situația din Nigeria

Alegerile recente din Nigeria l-au arătat învingător pe liderul opoziției nigeriene, Muhammadu Buhari, un fost guvernator, ministru al petrolului și resurselor naturale și șef al Consiliului […]

Citeste tot...

Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE – Comisia Europeană și agențiile executive

Am votat în favoarea raportului de prezentare de către Comisie a conturilor anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, ca parte a procedurii de […]

Citeste tot...

Prefinanțarea acordată programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului UE nr. 1304/2013 al Parlamentului European […]

Citeste tot...

Abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

Am votat în favoarea raportului care prevede abrogarea Regulamentului CEE nr. 3030/93 ținând cont de schimbările apărute în decursul timpului. Acest regulament are în vedere regimul […]

Citeste tot...

Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre CEE și Norvegia

Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică […]

Citeste tot...

Acordul de stabilizare și asociere dintre CE și Albania

Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite proceduri de punere în aplicare a Acordului de […]

Citeste tot...

Aplicarea Acordului de stabilizare și de asociere și a Acordului interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț între CE și Bosnia și Herțegovina

Am votat în favoarea raportului privind aplicarea Acordului de stabilizare și de asociere și a Acordului interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț între CE […]

Citeste tot...

Acordul de stabilizare și de asociere cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite proceduri de punere în aplicare a Acordului de […]

Citeste tot...