Aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale

Am votat în favoarea raportului de codificare a Regulamentului (CE) nr 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 107 și 108 din […]

Citeste tot...

Normele de aplicare a articolului 108 din TFUE

Am votat în favoarea raportului de codificare a Regulamentului (CE) nr 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii […]

Citeste tot...

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2013

Am votat în favoarea rapoartelor speciale ale Curţii de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru exerciţiul financiar 2013. Prin procedura de descărcare de […]

Citeste tot...

Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE – al 8-lea, al 9-lea și al 10-lea FED

Am votat în favoarea raportului de descărcare a gestiune al Bugetului general al UE – al 8-lea, al 9-lea și al 10-lea FED. Documentul include o […]

Citeste tot...

Importurile de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de regimuri specifice de import ale Uniunii

Am votat în favoarea raportului privind reformarea Regulamentului (CE) nr. 517/1994, deoarece în urma intrării în vigoare a Tratatatului de la Lisabona a avut loc un […]

Citeste tot...

Parchetul European

Statele membre raporteaza, in fiecare an, o pierdere de aproximativ 500 de milioane de euro din cheltuielile si veniturile UE din cauza fraudei, cu toate ca […]

Citeste tot...

Convenția internațională privind standardele pentru personalul navelor de pescuit

Am votat în favoarea Recomandării referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să devină părți, în interesul Uniunii Europene, la Convenția […]

Citeste tot...

Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015: Modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020

Am votat în favoarea Proiectului de buget rectificativ cu privire la modificarea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Bugetul este prezentat împreună cu propunerea paralelă a […]

Citeste tot...

Instalarea sistemului eCall la bordul vehiculelor

Am votat în favoarea raportului care vizează instalarea sistemului eCall la bordul vehiculelor. În prezent, transportul rutier depășește 100 de milioane de autovehicule anual în diferite […]

Citeste tot...

Directiva privind calitatea combustibililor și Directiva privind energia din surse regenerabile

Reducerea cu 6%, până în anul 2020, a intensității emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanții folosiți în transportul rutier și pentru utilajele […]

Citeste tot...

Reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțiri

Reducerea consumului de pungi din plastic necesare transportului, alături de ambalajele și deșeurile din ambalaje, trebuie să constituie o preocupare imediată a tuturor factorilor responsabili cu […]

Citeste tot...

Statisticile europene

Am votat în favoarea raportului cu privire la modificarea Regulamentului (CE) nr 223/2009 privind statisticile europene, în scopul de a consolida independența profesională a autorităților naționale […]

Citeste tot...

Protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între CE și Rusia pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și […]

Citeste tot...

Monitorizarea implementării procesului Bologna

Pe data de 19 iunie 1999, la un an după Declaraţia de la Sorbona, Miniştrii responsabili pentru învăţământul superior din 29 de ţări europene au semnat […]

Citeste tot...

Filmul european în era digitală

Filmele europene sunt bunuri economice și culturale, contribuind substanțial la creșterea economiei Uniunii și la crearea de locuri de muncă. Prin fondurile europene pentru cinematografie se […]

Citeste tot...

O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier

Am votat în favoarea raportului cu privire la noua strategie a UE privind pădurile şi sectorul forestier deoarece consider că pădurile și silvicultura constituie o soluție […]

Citeste tot...