Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Danemarca

Am acordat un vot favorabil raportului cu privire la Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Danemarca deoarece consider că este necesară […]

Citeste tot...

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Danemarca

Articolul 39 alineatul 1 din Tratatul privind Uniunea Europeană, expus Comisiei prin forma actuală după modificarea efectuată prin Tratatul de la Amsterdam, cât și articolul 9 […]

Citeste tot...

Acordul UE-China cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice

Conform Regulamentului Consiliului nr. 539/2001, China este una dintre țările terțe ai căror cetățeni sunt nevoiți să dețină o viză atunci când doresc să călătorească în […]

Citeste tot...

Anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară

Chiar dacă au trecut câțiva ani de la criza economică care a afectat toate statele lumii, aceasta încă mai exercită o presiune asupra economiilor naționale. Statele […]

Citeste tot...

Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016: securitatea instituțiilor

Pe fondul atacurilor teroriste recente, au fost identificate noi nevoi în materie de securitate, fiind necesară atribuirea de resurse financiare suplimentare, chiar și în cursul exercițiului […]

Citeste tot...

trategia UE față de Iran în urma încheierii acordului nuclear

Acordul nuclear iranian reprezintă o realizare de o mare importanță pentru diplomația multilaterală și pentru diplomația europeană, care favorizează consolidarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Iran, […]

Citeste tot...

Combaterea corupției și acțiunile subsecvente rezoluției CRIM

Crima organizată reprezintă una dintre principalele amenințări de la nivel global. Organizațiile constituite din grupuri infracționale și-au intensificat activitățile ilegale în ultimii ani, fiind nevoie de […]

Citeste tot...

Răspunderea întreprinderilor pentru încălcări grave ale drepturilor omului în țări terțe

Există o serie de acte cu caracter obligatoriu care se adresează întreprinderilor și care prevăd respectarea unor seturi de valori fundamentale în domeniul drepturilor omului, dar […]

Citeste tot...

Strategia UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor

Gazul natural lichefiat are un rol semnificativ în cadrul sistemului energetic al Uniunii, în producția industrială, ca sursă de încălzire a clădirilor, precum și ca sprijin […]

Citeste tot...

Uniformizarea controalelor în domeniul pescuitului în Europa

Există o serie de neînțelegeri și nemulțumiri în rândul pescarilor din Europa, care se simt discriminați față de ceilalți pescari din alte state membre, care sunt […]

Citeste tot...

Îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurii de transport din Europa Centrală și de Est

Activitățile economice din Europa depind într-o măsură semnificativă de legăturile existente de transport de foarte bună calitate. De asemenea, în vederea stimulării coeziunii economice, sociale și […]

Citeste tot...

Aderarea Republicii Peru la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

Convenția de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii reprezintă unul dintre instrumentele principale de promovare a drepturilor copilului. Convenția instituie un sistem […]

Citeste tot...

Aderarea Kazahstanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

Convenția de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii reprezintă unul dintre instrumentele principale de promovare a drepturilor copilului. Convenția instituie un sistem […]

Citeste tot...

Aderarea Republicii Coreea la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

Convenția de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii reprezintă unul dintre instrumentele principale de promovare a drepturilor copilului. Convenția instituie un sistem […]

Citeste tot...

Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente (dezbatere)

Doamnă președintă, pedeapsa capitală, tortura, dar și tratamentele cu cruzime inumane sau degradante sunt incompatibile cu principiile și valorile care guvernează Uniunea Europeană. Împrejurarea că unele […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei în urma cutremurului care a afectat Insulele Ionice în noiembrie 2015

Din cauza cutremurului din data de 17 noiembrie produs în Insulele Ionice din Grecia, Parlamentul European propune mobilizarea Fondurilor de solidaritate ale UE, fonduri necesare pentru […]

Citeste tot...