Uniunea Europeană a Apărării

Europa este marcată de crize puternice de ordin social, economic, dar și de securitate. Europa se confruntă cu multiple amenințări teroriste, dar și cu probleme de […]

Citeste tot...

Valorificarea potențialului transportului naval de pasageri

Transportul naval de pasageri are un rol esențial în vederea asigurării sustenabilității sectorului european de transporturi, fiind necesară valorificarea potențialului prin tehnologii inovatoare astfel încât navele […]

Citeste tot...

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune

Deteriorarea mediului de securitate european, generată de creșterea numărului de amenințări, fie ele convenționale, sau hibride, a dus la creșterea sentimentului de insecuritate în rândul cetățenilor […]

Citeste tot...

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE – Consiliul European şi Consiliul

Instituțiile Uniunii Europene au obligația de a opera într-o manieră transparentă cu fondurile care le sunt încredințate, fiind răspunzătoare în fața cetățenilor Uniunii. În urma acțiunilor […]

Citeste tot...

Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ENIAC

Întreprinderea comună ENIAC are un rol esențial, fiind înființată în anul 2007 pentru o perioadă de 10 ani, având ca obiectiv principal elaborarea și implementarea unei […]

Citeste tot...

Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ARTEMIS

Întreprinderea comună ARTEMIS are un rol esențial, fiind înființată în anul 2007 pentru o perioadă de 10 ani, având ca obiectiv principal elaborarea și implementarea unui […]

Citeste tot...

Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune

Întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune a fost înființată în martie 2007 pentru o perioadă de 35 de ani, membrii întreprinderii comune […]

Citeste tot...

Situația din nordul Irakului/Mosul

Mosul reprezintă un oraș de o importanță semnficativă pentru ISIS din punct de vedere strategic, acesta fiind așadar cucerit de această grupare teroristă în 2014. Forțele […]

Citeste tot...

Securitatea nucleară și neproliferarea

Securitatea și stabilitatea internațională sunt amenințate de deteriorarea relațiilor dintre puteri nucleare precum Statele Unite ale Americii și Rusia, acest lucru fiind demonstrat prin suspendarea de […]

Citeste tot...

Evaluarea Strategiei UE pentru tineret pentru perioada 2013-2015

În urma evaluării Strategiei UE pentru tineret pentru perioada 2013-2015 s-a constatat faptul că există tendințe pozitive în ceea ce privește indicatorii privind educația, drept urmare […]

Citeste tot...

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Danemarca

Am acordat un vot favorabil raportului cu privire la Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Danemarca deoarece consider că este necesară […]

Citeste tot...

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Danemarca

Articolul 39 alineatul 1 din Tratatul privind Uniunea Europeană, expus Comisiei prin forma actuală după modificarea efectuată prin Tratatul de la Amsterdam, cât și articolul 9 […]

Citeste tot...

Acordul UE-China cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice

Conform Regulamentului Consiliului nr. 539/2001, China este una dintre țările terțe ai căror cetățeni sunt nevoiți să dețină o viză atunci când doresc să călătorească în […]

Citeste tot...

Anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară

Chiar dacă au trecut câțiva ani de la criza economică care a afectat toate statele lumii, aceasta încă mai exercită o presiune asupra economiilor naționale. Statele […]

Citeste tot...

Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016: securitatea instituțiilor

Pe fondul atacurilor teroriste recente, au fost identificate noi nevoi în materie de securitate, fiind necesară atribuirea de resurse financiare suplimentare, chiar și în cursul exercițiului […]

Citeste tot...

trategia UE față de Iran în urma încheierii acordului nuclear

Acordul nuclear iranian reprezintă o realizare de o mare importanță pentru diplomația multilaterală și pentru diplomația europeană, care favorizează consolidarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Iran, […]

Citeste tot...