Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Finlandei – EGF/2016/001 FI/Microsoft)

Conform Regulamentului UE, Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru oferirea unui sprijin suplimentar acordat muncitorilor afectați de schimbările structurale majore apărute în […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Suediei – EGF/2016/002 SE/Ericsson)

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru oferirea unui sprijin suplimentar acordat muncitorilor afectați de schimbările structurale majore apărute în practicile comerciale mondiale, […]

Citeste tot...

Asistența judiciară pentru persoanele suspectate sau acuzate care sunt private de libertate și asistența judiciară în cadrul procedurilor aferente mandatului european de arestare

Comisia a adoptat o propunere de directivă privind asistența judiciară provizorie pentru persoanele suspecte sau acuzate care sunt private de libertate și asistență judiciară din cadrul […]

Citeste tot...

Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente

Controlul exporturilor la nivelul UE constituie instrumente de politici de comerț exterior care servesc o multitudine de obiective de politici mai ample. „Regulamentul împotriva torturii” (CE) […]

Citeste tot...

Acordul privind cooperarea strategică dintre China și Europol

Propunerea se referă la aprobarea unui acord de cooperare între Europol și China, un acord strategic care cuprinde cunoștințele specializate, rapoarte privind situația generală, rezultate ale […]

Citeste tot...

Viitorul relațiilor ACP-UE după 2020

Peste 80 % dintre țările cel mai puțin dezvoltate (LDC) provin din regiuni ACP, fapt care conferă o importanță deosebită parteneriatului UE-ACP (Acordul de parteneriat între […]

Citeste tot...

Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Domnule președinte, politica de coeziune este un mecanism conceput la nivelul Uniunii Europene în vederea înlăturării disparităților sociale dintre statele membre, astfel încât fiecare cetățean european […]

Citeste tot...

Activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare între 2007 și 2014

Obiectivul principal al Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) este de a acționa rapid și eficient pentru a contracara dificultățile neprevăzute pe piața forței de […]

Citeste tot...

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

În conceperea și realizarea politicilor și activităților sale, Uniunea trebuie să asigure o piață a muncii incluzivă și integrată, capabilă să facă față efectelor grave ale […]

Citeste tot...

Punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale

Serviciile poștale au suferit schimbări importante de la deschiderea completă a pieței din sectorul serviciilor poștale, în 2008. Pe de o parte, comunicațiile pe suport de […]

Citeste tot...

Accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul uniunii piețelor de capital

Întreprinderile mici și mijlocii, precum și întreprinderile cu o capitalizare medie joacă un rol important pentru economia europeană în ceea ce privește ocuparea forței de muncă […]

Citeste tot...

Modul optim de valorificare a potențialului de creare de locuri de muncă al IMM-urilor

Șomajul reprezintă una dintre problemele cu care Uniunea Europeană se confruntă, acesta afectând 23 de milioane de persoane în 2015, dintre care 4,5 milioane de tineri, […]

Citeste tot...

Aplicarea „Directivei privind egalitatea de tratament”

Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului. Directiva privind egalitatea de tratament a reușit […]

Citeste tot...

Protocol la Acordul UE-Elveţia privind libera circulaţie a persoanelor (aderarea Croaţiei)

Datorită proximității geografice și culturale și, în special, datorită importanței sale politice și economice, UE și cele 28 de state membre reprezintă cel mai important partener […]

Citeste tot...

Summitul social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă

Summitul social tripartit pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (TSS) a fost instituit prin Decizia 2003/174/CE, care a oficializat practica de a organiza reuniuni […]

Citeste tot...

Acordul de parteneriat economic dintre UE și statele părți la APE din SADC

În 2000, când a fost încheiat Acordul de parteneriat de la Cotonou, a existat necesitatea unor schimbări fundamentale în preferințele comerciale nereciproce de lungă durată care […]

Citeste tot...