Majoritatea comunităților rurale nu sunt conectate la sistemul public de alimentare cu apă

Decalajele de dezvoltare sunt în continuare semnificative între regiunile europene, dar, din păcate, și în interiorul unei țări, între mediul urban și mediul rural. Astfel, conform ultimelor date furnizate de Institutul Național de Statistică, populația deservită de sistemul public de alimentare cu apă a reprezentat 67,5 % din populația rezidentă a României în anul 2017, în mediul urban 96,9 % din populație fiind conectată la sistemul public, iar în mediul rural 33,5 %.

Astfel, în secolul digitalizării și al inovării, o treime din populația României nu este conectată la sistemul public de alimentare cu apă. Efectele inegale ale procesului de dezvoltare între urban și rural sunt generate în special de accesul inegal la servicii de bază și la o infrastructură adecvată, dar și de nivelul diferit de digitalizare și automatizare. Infrastructura de acces, transportul, sănătatea publică și educația sunt elemente esențiale pentru orice comunitate, iar lipsa acestora din zonele rurale accentuează și mai mult procesul ireversibil al depopulării. Astfel, consider că investițiile în asigurarea acestor servicii trebuie să fie o prioritate.

Ce instrumente are Comisia la îndemână în vederea sprijinirii investițiilor în mediul rural și reducerea decalajelor între zonele urbane și rurale la nivelul statelor membre?