Managementul situațiilor de criză în România

În contextul economic, politic și social contemporan, societatea românească se poate oricând confrunta cu diverse situații de criză internă. Crizele reprezintă forme de manifestare a nemulțumirilor, a contradicțiilor de diferite feluri, precum și expresia intereselor unor cercuri sau grupuri interne sau externe de a-și atinge anumite obiective, prin provocarea unor asemenea situații. Astfel, crizele interne nu pot fi tratate cu superficialitate, nu pot fi ignorate și nici analizate unilateral sau secvențial. Instrumentele de diagnoză și prognoză de care dispunem nu sunt încă dezvoltate suficient, iar sistemul managerial nu asigură acoperirea întregului spectru de crize interne posibile, ceea ce creează o oarecare vulnerabilitate față de aceste fenomene. Evitarea acțiunilor ineficiente ale forțelor de ordine publică, eliminarea încercărilor de transfer sau de declinare a competențelor, excluderea conflictelor de competență și a confuziei de atribuții între diferitele structuri cu responsabilități în domeniul siguranței naționale, eliminarea neconcordanțelor în ceea ce privește conceperea soluționării crizelor interne, a suprapunerilor și paralelismelor care se manifestă în prezent ar putea ajuta societatea românească să gestioneze mai eficient crizele interne.

Dispune Comisia de instrumente prin care să determine România să pună la punct un sistem funcțional de management al crizelor interne?