Protejarea pieței comunitare de pătrunderea bunurilor contrafăcute, în mod particular în ceea ce privește vânzările pe internet este un element esențial pentr piața comunitară.

Propunerea dorește consolidarea coperarării între Agenția Uniunii Europene pentru Propritate Intelectuală și birourile din statele membre, fapt ce va permite Agenției să coordoneze proiecte în interesul Uniunii. De asemenea, o transparență a informațiilor față de cumpărători este dezirabilă, pentru ca ei să cunoască măsurile ce le pot lua împotriva bunurilor contrafăcute care aduc atingere mărcilor proprii unionale. Importanța acestei comunicări și colaborări s-a dovedit pe parcursul încheierii mai multor acte normative şi angajamente în cadrul Uniunii, iar eforturile ei s-au resimțit din perspectiva titularilor de drepturi intelectuale, bunurile acestora beneficiind de o mai mare protecție pe întreg teritoriul Uniunii.

Având scopul de a întări protecția mărcilor înregistrate și a combate contrafacerea bunurilor mai eficient, fără a prejudicia regulile WTO, în special libertatea de tranzit, antreprenorul ce deține o marcă înregistrată trebuie să aibă posibilitatea de a preveni părțile terțe să importe bunuri pe teritoriul Uniunii, atunci când aceste bunuri nu au autorizație și în condițiile în care ele sunt identice cu o marcă europeană înregistrată, ori acest scop nu pot decât să îl susțin.