Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul cu Confederația Elvețiană

Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană, deoarece prin acesta se doreşte exclusiv codificarea Regulamentului CEE nr. 2841/72. Acest acord de liber schimb între Confederaţia Elveţiană şi Comunităţile Europene repezintă un cadru legal de dezvoltare a relaţiilor economice dintre cele două parţi, iar măsurile de salvgardare prevăzute reprezintă instrumentele utilizate în contextul creşterii importurilor şi a efectelor ce decurg în urma acesteia. Ţinând cont de faptul că Grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora, consider că trebuie susţinut acest raport pentru o mai bună funcţionare a procesului de unificare şi uniformizare.