Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul cu Islanda

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Adoptarea unei măsuri de salvgardare are la baza regulile convenite pe plan multilateral, luându-se în considerare, totodată, aplicarea acestor reguli în relațiile bilaterale, așa cum rezultă din reglementările interne sau acordurile specifice, preferențiale, negociate pentru reglementarea acestor raporturi.

Regulile generale referitoare la specificul bilateral au în vedere, în special, procedura de urmat în cazul recurgerii la măsurile de salvgardare. Principalul element care creează premisele recurgerii la măsurile de salvgardare îl constituie creșterea importurilor și efectele acesteia, și mai puțin prețul practicat. În acest context, protejarea pieței unice a UE este esențială.