Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre CEE și Norvegia

Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei.

Adoptarea unei măsuri de salvgardare se realizează în baza regulilor convenite pe plan multilateral, fiind luată în considerare aplicarea acestor reguli la relațiile bilaterale așa cum rezultă din reglementările interne sau acordurile specifice, preferențiale, negociate pentru reglementarea acestor raporturi. Adoptarea regulilor generale la specificul bilateral sau regional are în vedere în mod deosebit procedura de urmat în cazul recurgerii la măsurile de salvgardare.

Astfel că aceste măsuri de salvgardare au rolul de a încetinii importurile în vederea remedierii și prevenirii unei situații de prejudiciu adus producătorilor din UE, ceea ce se întâmplă și în cazul importurilor din Norvegia.