Măsurile discriminatorii propuse de guvernul austriac în privința alocațiilor familiale

Guvernul austriac a decis să relanseze planul privind diminuarea semnificativă a alocațiilor familiale acordate străinilor care lucrează în Austria la nivelul celor din țara în care trăiesc copiii acestora. Proiectul de lege prevede reducerea alocațiilor pentru copiii lucrătorilor proveniți din țări cu costuri de trai mai mici la nivelul statelor de proveniență. Această măsură afectează puternic statele din estul Europei, implicit pe românii care trăiesc și muncesc legal în Austria. În măsura în care aceeași cotă parte din valoarea veniturilor se impozitează de către statul austriac și cetățenilor români, este inadmisibil să existe un tratament diferențiat pentru situații identice. Copiii din cadrul unui stat trebuie să beneficieze de șanse egale la educație, la sănătate, la toate domeniile care țin de dezvoltarea lor individuală și socială. Alocațiile nu sunt doar un drept al copiilor, ci o obligație care incumbă statelor membre pentru ca acestea să aibă parte de tinere generații educate, multilateral dezvoltate care să contribuie activ la prosperitatea și bunăstarea societății.

Care este poziția Comisiei cu privire la această intenție a guvernului austriac care contravine principiilor privind funcționarea Uniunii Europene și care sunt măsurile pe care Comisia intenționează să le ia?