Măsurile excepționale de sprjin pentru sectorul agricol, dar și Planul de redresare economică, în agenda Grupului PPE!

PPEAstăzi, voi participa la ședința de lucru a Grupului PPE din Comisia de Agricultură și Dezvoltare Rurală, precum și la reuniunea Comisiile de Buget și Reforme Structurale, organizate prin intermediul sistemului de videoconferință.

În cadrul ședinței Grupului PPE din Comisia AGRI, vom avea un schimb de opinii pe marginea pachetului de 12 acte adoptate de Comisie la 30 aprilie privind măsurile excepționale de sprijin pentru sectorul agricol. De asemenea, vom avea o dezbatere pe marginea Propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește măsurile specifice pentru a oferi sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la focarul COVID-19.

În cadrul reuniunii Comisiile de Buget și Reforme Structurale din Grupul PPE, vom analiza rapoartele care urmează a fi dezbătute și supuse la vot în sesiunea Parlamentului European din 13-16 mai.

Astfel, vom avea un schimb de opinii pe marginea următoarelor rapoarte:
 Noul Cadru Financiar Multianual și Planul de redresare economică
 Protejarea beneficiarilor programelor UE: stabilirea unui plan de contingență pentru CFM
 Estimări ale veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2021
 Rezoluție comună – redeschiderea anchetei împotriva prim-ministrului Cehiei privind utilizarea necorespunzătoare a fondurilor UE și potențialele conflicte de interes
 Acord între UE și Mauritania privind extinderea protocolului care stabilește posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzută în parteneriatul din domeniul pescuitului
 Tranziția privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021.

Vă voi reda discuţiile şi dezbaterile care vor avea loc în cadrul şedinţelor la care voi participa însă până atunci, dacă aveţi întrebări sau nelămuriri, vă stau la dispoziţie pentru a vă răspunde.