Memorandumul de înțelegere dintre Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne și Eurojust

Lupta împotriva criminalității organizate este un obiectiv urgent care trebuie întărit, în viziunea ultimelor evenimente tragice din Europa.

Una dintre agențiile europene în sarcina căreia cade acestă responsabilitate este Eurojust, ce facilitează cooperarea în materie penală atât între statele membre, cât și între aceste state și alte state terțe cu care există acorduri. Desigur, această misiune se face întotdeauna cu susținerea tuturor celorlalte instituții europene, printre care și OAPI.

Parlamentul și-a manifestat deja dorința de a fi informat cu privire la activitatea Eurojust, pentru a nu se depăși granițele democratice prin exercitarea operațiunilor sale și dorește ca CJUE să aibă jurisdicție asupra acestora. Iar în continuare, conștientizând amploarea unor operațiuni, precum și necesitatea unei mai bune structurări a schimbului de informații tehnice, este binevenit un memorandum între Eurojust și Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne, fiind în interesul ambelor părți de a dezvolta buna cooperare.

Având în vedere importanța vitală a protecției datelor personale și stabilirea unui cadru legislativ în care schimbul de informații să se facă în siguranță, spre o bună desfășurare a procedurilor din sistemul Eurojust, susțin si votez favorabil acest memorandum.