Unul dintre avantajele pieței unice europene, mobilitatea forței de muncă reprezintă condiția principală care stă la baza creșterii economice, şi a diminuării șomajului. Atât mobilitatea ocupațională cât și cea demografică ocupă un rol central în dezvoltarea durabilă și echilibrată. Economiile statelor membre trebuie să dea dovadă de mai multă flexibilitate pentru a putea depăși blocajele care stau în calea ocupării. Mai mult, transformările continue la nivelul economiei mondiale impun îmbunătățirea capacității de adaptare la o economie globală concurențială. Rata medie a șomajului la nivel european se apropie de 10%, iar mai grav, șomajul în rândul tinerilor se află la cote alarmante, un sfert din tinerii europeni aflându-se în căutarea unui loc de muncă. Pe de altă parte, în mod paradoxal, există peste două milioane de locuri de muncă neocupate în UE. Cu toate acestea, cetățenii europeni dau dovadă de mobilitate mai redusă, poate și din cauza diversității economiilor naționale, a barierelor lingvistice și nu în ultimul rând a incertitudinilor în materie de securitatea juridică. Avem obligația să ne asigurăm că drepturile lucrătorilor sunt respectate întocmai şi să le punem la îndemână instrumente eficiente prin care să le poată valorifica în instanţă atunci când ele sunt încălcate .