Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/015 GR/Attica Publishing activities

Regiunea Attica din Grecia este o zonă productivă din punct de vedere al activităților media însă criza, la fel ca și în celelalte domenii, a reușit să se instaleze. Așa se face că, la fel ca și în cazul Attica Broadcasting, au avut loc disponibilizări. Problemele economice în acest sector au fost determinate de scăderea veniturilor, fapt ce a dus la micșorarea numărului de persoane care doreau să mai cumpere ziare și reviste, acestea fiind materialele produse de întreprinderile afectate de problemele economice din regiunea Attica. Astfel, lipsa cererii a dus la disponibilizarea a 705 persoane.

Am votat în favoarea acestui raport deoarece prin acordarea celor 3 746 700 EUR s-ar acorda un sprijin consistent pentru muncitorii din regiunea Attila, o regiune compromisă din cauza crizei. Persoanele s-ar putea reintegra mai ușor pe piața muncii prin intermediul unor cursuri de formare și astfel zona ar putea fi relansată economic prin intermediul celor care lucrează acolo.