Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/005 FI/Activități de realizare a soft-ului la comandă

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, generate de globalizare. Așadar, acest fond are ca scop oferirea unui sprijin lucrătorilor disponibilizați asigurând asistență în vederea reintegrării pe piața muncii și o serie de măsuri conexe, incluzând și indemnizații și diferite stimulente.

Ca urmare a disponibilizării a 1 603 de lucrători din cadrul a 69 de întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectorul economic, Finlanda a depus cererea privind activitățile de realizarea a soft-ului la comandă pentru a putea obține o contribuție financiară din partea Fondului European de Ajustare cu scopul de a veni în sprijinul acestor lucrători.

Autoritățile finlandeze garantează respectarea princiipilor egalității de tratament și nediscriminării în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și asigură structurile Uniunii că această contribuție financiară din FEG va respecta normele procedurale și materiale ale Uniunii privind ajutoarele de stat. Consider că este importantă oferirea unui sprijin financiar și îmbunătățirea posibilitățile persoanelor disponibilizate în accesul la un loc de muncă, motiv pentru care m-am exprimat în favoarea acestui raport.