Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass

Uniunea a creat instrumente legislative și bugetare pentru a oferi sprijin adiţional lucrătorilor care și-au pierdut locurile de muncă în urma schimbărilor structurale majore în comerțul mondial sau ca urmare a crizelor financiare și economice, cu scopul de a-i ajuta să se reintegreze pe piața muncii.

Această asistență financiară, pentru a susține și standardele calitative ale produselor europene, trebuie să fie pusă în practică și eficientizată, în acord cu Declarația Comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 17 iulie 2008 prin mobilizarea Fondului European de Ajustare la globalizare (EGF) în locurile în care vor exista creșteri ale șomajului.

În situația expusă în raport, Uniunea urmează să contribuie cu 60% din costul măsurilor totale estimate pentru reintegrarea lucrătorilor, printre care se prevăd introducerea de asistență pentru micii întreprinzători, pentru persoanele tinere ce doresc să-şi deschidă afaceri, posibilități de educație și traininguri. Toate acestea sunt menite să susțină industriile afectate din Belgia, regiunile vizate fiind Hainaut și Namur.

Am votat favorabil aceste măsuri de finanțare, văzându-le că o reală soluție la problema lucrătorilor din Belgia a căror activitate a încetat ca urmare a globalizării tot mai intensificate.