Am votat în favoarea recomandării de modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, astfel încât alocațiile financiare neutilizate în anul 2014 să poată fi transferate spre utilizare pentru anii următori.

Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul pentru pescuit și afaceri maritime europene sunt doar câteva axe care vor fi revizuite în vederea transferării fondurilor pentru exercițiile următoare.

Cadrul financiar multianual (CFM) este o structură de programare multianuală, care traduce prioritățile politice ale Uniunii în termeni financiari, pe o perioadă de cel puțin cinci ani. Acesta stabilește sumele maxime anuale pentru categorii mari de cheltuieli. Procedura bugetară anuală trebuie să respecte aceste plafoane maxime. Cadrul financiar multianual asigură disciplina bugetară și previzibilitatea cheltuielilor la nivelul UE.