Jumătate dintre speciile de păsări sălbatice, 23 % dintre speciile de animale și floră și 16 % din habitatele sălbatice din țările UE au fost evaluate de către Comisia Europeană ca având o stare favorabilă. Datele au fost publicate ca parte a celui mai cuprinzător studiu privind starea naturii la nivel european — „State of nature in the EU” și se referă la perioada 2007-2012. În ceea ce privește păsările, 52 % dintre specii sunt într-o stare bună, 17 % sunt amenințate și 16 % sunt în scădere sau au dispărut. Între aceste specii vulnerabile sau dispărute se află ciocârlia, sitarul de mal sau becatina mare. În ceea ce privește speciile de faună și floră, 23 % au un statut favorabil — restul de 42 % și 18 % au un statut nefavorabil-necorespunzător și, respectiv, nefavorabil-grav. Cele mai afectate specii sunt peștii și mamiferele. În ceea ce privește habitatele, raportul arată o imagine alarmantă: 47 % au statut nefavorabil-necorespunzător, iar 30 % au statut nefavorabil-grav — numai 16 % dintre zonele sălbatice sau semi-naturale sunt într-o stare bună. Dintre cele cu statut negativ, cele mai afectate sunt zonele de dune, zonele costiere, pășunile, zonele umede și pădurile.

Ce măsuri are Comisia la dispoziție pentru creșterea nivelului de conservare a naturii la nivel european?