În urma unor controale efectuate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, circa 49 % dintre operatorii economici care au fost analizați nu au îndeplinit prevederile legale, iar aproximativ 11 % din produsele alimentare ecologice nu se încadrau în normele legale privind protecția consumatorilor. Elementele importante care trebuie urmărite pe etichetă pentru a avea o certitudine că produsele respectă prevederile legale sunt: numărul de cod al autorității sau al organismului de control care reglementează activitatea operatorului, sigla comunității, precum și o indicație a locului unde s-a cultivat materia primă agricolă. Acestea se pot regăsi și în Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, care se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene. Aceste informații asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății cetățenilor.

Prin ce mecanisme poate Comisia să ajute România la îndeplinirea prevederilor legale în proporție de 100 % privind produsele ecologice?