Noi norme privind promovarea reutilizării apei în agricultură!

PPEZilele acestea, în cadrul comisiei pentru mediu din Parlamentul European, s-a aprobat un acord privind reutilizarea apelor uzate, pentru a putea asigura aprovizionarea cu apă dulce în anii care urmează. Prin introducerea noilor norme se urmărește utilizarea apei uzate epurate pentru irigarea agricolă, care reprezintă aproximativ jumătate din apa utilizată anual în UE. Creșterea reutilizării apei în agricultură ar putea contribui la reducerea presiunii cu 5% anual. Pentru a garanta siguranța culturilor, noile norme prevăd cerințe minime pentru calitatea apei, necesită o monitorizare frecventă și obligă operatorii de stații de epurare să elaboreze planuri de gestionare a riscurilor. Autoritățile din statele membre vor emite permise pentru stațiile de epurare și vor verifica dacă normele sunt conforme.

Creșterea populației, procesul de urbanizare și turismul au contribuit la deficitul de apă și la seceta care afectează tot mai mult multe zone ale Europei, în special regiunea Mării Mediterane. Resursele de apă sunt supuse unor presiuni din ce în ce mai mari și se așteaptă ca situația să se înrăutățească din cauza schimbărilor climatice. Conform unei estimări, până în 2030, jumătate dintre bazinele hidrografice ale Europei ar putea suferi din cauza deficitului de apă.

Noile norme prevăd utilizarea apei uzate epurate pentru irigarea agricolă, iar aplicate uniform la nivelul UE, acestea ar echilibra condițiile de concurență atât pentru operatorii stațiilor de recuperare, cât și pentru agricultori. De asemenea, acestea vor preveni obstacolele care ar putea apărea în calea liberei circulații a produselor agricole.