Noile provocări și concepte ale promovării turismului în Europa

Dacă în 2008 turismul furniza 5,8 % din locurile de muncă existente la nivelul Uniunii Europene și contribuia cu mai mult de 5 % la PIB-ul European, în prezent același sector asigură 12 % din locurile de muncă în UE și contribuie cu peste 10 % la PIB-ul Uniunii. Aceste procente ne arată progresul, precum și rolul important pe care turismul îl joacă în economia europeană.

Turismul european se confruntă la ora actuală cu o serie de provocări, dar și oportunități care necesită o abordare cât mai concentrată la nivel european, respectând, totodată, diferențele caracteristice ale fiecărui stat membru, la toate nivelurile, ținând cont astfel de motto-ul UE, „Unitate în diversitate”.

Mă declar în favoarea raportului cu privire la noile provocări și concepte pentru promovarea turismului în Europa, pentru că sunt conștient de faptul că acest sector poate avea un rol esențial în abordarea actualei crize economice și în ceea ce privește ocuparea forței de muncă la nivelul UE.