Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

Raportul referitor la propunerea de regulament privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii aduce noi reglementări din sfera achizițiilor publice și încheierea contractelor de concesiune cu instituțiile europene. Există trei direcții principale urmărite în acest raport la care mă raliez: alinierea cu directivele conform cărora vor fi introduse clarificări privind modul în care autoritățile contractante pot contribui la protecția mediului și la promovarea dezvoltării durabile, obținerea unei oferte avantajoase din punct de vedere economic și impunerea anumitor etichete și/sau utilizarea unor metode de atribuire adecvate.

De asemenea, raportul vizează normele privind excluderea operatorilor economici pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii. Astfel, va fi creată o bază de date care va centraliza cazurile de excludere pentru a asigura detectarea și prevenirea potențialilor factori de risc, ulterior făcându-se publice informațiile privind operatorii excluși. În ceea ce privește achizițiile publice desfășurate de Uniune, se urmărește ca achizițiile electronice să contribuie la utilizarea mai eficientă a fondurilor publice și la îmbunătățirea accesului la contracte publice pentru toți operatorii economici.

M-am exprimat în favoarea raportului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii Europene deoarece asigură utilizarea eficace, transparentă și adecvată a fondurilor reprezentând una din preocupările principale ale Uniunii.