Noul model de livrare a PAC se va baza pe performanță și simplificarea normelor!

PPEÎn cadrul Comisiei AGRI, a avut loc un schimb de opinii cu reprezentanții autorităților naționale de management în contextul noului model de performanță.

Reprezentantul autorităților naționale de management de la Agenția din Polonia, domnul Nowakowski, a transmis faptul că: „Vreau să vă spun câteva cuvinte despre agenția noastră de restructurare și modernizare a agriculturii. Avem birouri regionale. În legătură cu sarcinile Agenției, sunt câteva extrem de importante: agenția de plăți care aplică plăți, instituția de aplicare pentru PAC. Avem niște forme de sprijin de stat pentru ferme care au suferit de pe urma secetei. Din punct de vedere financiar, agenția a avut 25 de ani de experiență, am plătit 80 de miliarde de euro până în prezent. Apoi, programele de dezvoltare rurale la cei doi piloni, dar și alte programe.
În legătură cu noul model de performanță, planul strategic cere un plan pentru doi piloni, fuzionarea celor doi piloni. Ni se pare o soluție bună din punct de vedere administrativ pentru a programa mai rapid. Sprijinim acest lucru. Unele regulamente europene care au fost aplicate în baza principiului legislației naționale s-au derulat bine în Polonia. Întreaga idee a acțiunii orientate spre performanță, suntem de acord cu acest proces. Trebuie să asigurăm și implementarea eficace a măsurilor. Trebuie să ne concentrăm pe rezultate, pe indicatori. Ne temem totuși că, crearea de acțiuni care acoperă acest model, nu știm dacă vom reuși să ajungem la un anumit număr de solicitări. Poate vor fi condiții noi care vor afecta întregul proces. Ne gândim la acțiunile care trebuie implementate. Este o abordare corectă, ambițioasă. Flexibilitatea- posibilitatea de a selecta tipuri de intervenție ținând cont de statele membre. Provocări pentru agenția de plăți: digitalizarea. Ne pregătim să facem noul plan digital.”

Reprezentantul autorităților naționale de management de la Agenția din Portugalia a transmis faptul că: „Comisia a propus o reformă ambițioasă, iar aceasta necesită o nouă abordare și multe schimbări la modelul actual. Noul model este unul bun, un model la care nici nu avem multe alternative. Trebuie să fim din ce în ce mai exigenți în privinta rezultatelor. Trebuie să trecem de la un sistem care se uită numai la cheltuieli la unul care se uită la rezultate. Un sistem care să ducă la rezultate acceptate politic, social, acceptate de agricultori. Acest model aduce avantajul de a fi acceptat. PAC este acuzată de abuzuri de neconformitate, se confruntă cu aceste reclamații. Este mai multă legendă decât acuze. Opinia publică, fie că e vorba de mass media sau observatorii externi, lansează de fapt critici care nu țin de fraudarea banilor, ci de o folosire a banilor publici pentru lucruri care nu aduc valoare binelui public. Suntem confruntați cu situații în care deși totul a fost conform regulilor, rezultatele nu sunt acceptate. Deci, noi suntem pentru noul model. Pentru ca acest model să fie unul pozitiv, avem nevoie de mai multe condiții. De multe ori, erorile sunt foarte mici.”