Numărul persoanelor angajate expuse riscului sărăciei, în creștere în majoritatea statelor membre!

PPEComisia Europeană trebuie să acționeze de îndată!

În ultima decadă, ponderea persoanelor angajate care se confruntă cu riscul sărăciei a crescut în majoritatea statelor membre. Unul din zece angajați din UE, în vârstă de 18 ani sau peste, era expus riscului sărăciei în 2018. În ultimii ani, această pondere a crescut de la 8,6% în 2008 la 9,5% în 2018, România ajungând să fie statul membru cu cea mai ridicată pondere a riscului de sărăcie în rândul persoanelor cu un loc de muncă, arată datele recent publicate de Eurostat.

Muncitorii cu jumătate de normă și angajații cu contracte temporare se confruntă cu un risc mai mare de sărăcie decât cei care lucrează cu normă întreagă și care au contracte permanente. În 2018, lucrătorii cu jumătate de normă din UE prezentau un risc dublu de sărăcie (15,7%) decât cei angajați cu normă întreagă (7,8%). Ratele pentru riscul de sărăcie în rându persoanelor cu un loc de muncă au variat în statele membre ale UE: cele mai mari rate au fost observate în România (15,3%), Luxemburg (13,5%), Spania (12,9%). Am adresat Comisiei Europene o întrebare, în baza procedurilor parlamentare de care dispun, în care am solicitat să îmi transmită instrumentele de care dispune în vederea diminuării riscului de sărăcie la care sunt expuse persoanele angajate din UE. Vă voi reda răspunsul de îndată ce îl voi primi.