O agricultură durabilă, rezistența față de schimbările climatice și biodiversitatea se regăsesc în centrul atenției organizației FAO!

PPEÎn cadrul ședinței Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală, al cărei vicepreședinte sunt, a avut loc un schimb de opinii cu doamna Maria Helena Semedo, director general adjunct al FAO (Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite) pentru climă și resurse naturale, după Ziua mondială a alimentației din 2019.

În cadrul prezentării susținute, doamna Maria Helena Semedo, director general adjunct al FAO pentru climă și resurse naturale a subliniat faptul că: „Agricultura, pescuitul, dezvoltare durabilă sunt principalele noastre priorități, iar FAO se ocupă cu aceste obiective. Dorim să avem alimente sănătoase pentru toată lumea. Conform raportului nostru, foametea și malnutriția sunt în creștere. Dacă este să ne transformăm sistemele de producție agricolă, trebuie o agricultură durabilă și să se termine cu orice formă de foamete. Pentru asta este nevoie de inovare.
Durabilitatea, sustenabilitatea ne preocupă în toate comisiile de specialitate, mai ales în propunerea de reformă a PAC. O agricultură durabilă, rezistența față de schimbările climatice și biodiversitatea se regăsesc în centrul atenției la FAO.
Biodiversitatea este esențială pentru a îmbunătăți agricultura și pentru ca sistemele noastre să fie protejate. Soluțiile bazate pe natură sunt esențiale pentru agricultură. 4 exemple concrete arată cum putem schimba sistemul spre o agricultură durabilă. În primul rând, agroecologia prin care se protejează interacțiunea dintre plante, animale, oameni și mediu. De curând, statele membre FAO au căzut de acord asupra celor 10 elemente ale agroecologiei. În al doilea rând, creșterea animalelor. Combaterea degradării pădurilor și defrișărilor o altă prioritate. Codul de conduită pentru utilizarea și gestionarea durabilă a îngrășămintelor este un alt exemplu.”

Rasa JUKNEVIČIENĖ, din partea Grupului PPE: Dreptul de a mânca pe saturate și a nu fi victima malnutriției este un drept uman. Iată de ce este nevoie de un acces la alimentație adecvată. În septembrie 2015, au fost adoptate obiectivele mileniului. Deși s-au făcut progrese în ultimii zeci de ani, se consideră că sute de milioane în 2018 nu mâncau așa cum trebuie. Raportul arată că există o creștere a copiilor cu probleme de greutate la naștere. Pe de altă parte, avem probleme de obezitate în multe regiuni ale lumii. Femeile sunt mai supuse acestor fenomene decât bărbații.”i