O nouă PCP: structura măsurilor tehnice și a planurilor multianual

Reforma politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) din 2013, a inclus printre obiectivele sale realizarea producției maxime durabile, aplicându-se o abordare ecosistemică. Principalele instrumente cu care se pot atinge aceste obiective sunt reprezentate de măsurile tehnice și de planurile multianuale.

Totuși, în pofida avantajelor generate de aceste două instrumente, din anul 2009 până la momentul actual au fost înregistrare progrese nesemnificative. Planurile multianuale au întâmpinat un blocaj interinstituțional, iar măsurile tehnice prezentau carențe la nivelul legislației.

Noua politică comună în domeniul pescuitului aduce o îmbunătățire a acestor două instrumente. Astfel, măsurile tehnice se bazează pe trei serii de măsuri distincte din punct de vedere geografic care sunt trasnpuse în seturi de norme specifice, iar planurile multianuale au ca obiectiv gestionarea principalelor specii de interes pentru pescuit integrând măsuri concrete de punere în aplicare a acestora.

Dată fiind importanța acestor instrumente în Politica comună în domeniul pescuitului, m-am exprimat în favoarea acestui raport.