O nouă strategie pentru IMM-urile europene (dezbatere)

în scris – Cele 24 de milioane de IMM-uri din Uniunea Europeană oferă locuri de muncă pentru aproximativ 100 de milioane de persoane, reprezentând mai mult de jumătate din PIB-ul Uniunii Europene. IMM-urile reprezintă structura de bază a economiei europene. Criza generată de Covid-19 a avut un impact negativ asupra mediului economic, având ca efect reducerea activităților sau chiar falimentul unor întreprinderi europene. În lumina noilor evenimente este necesar ca Uniunea Europeană să actualizeze strategia pentru IMM-uri pentru a reuși să facă față actualelor provocări, precum și a celor viitoare, legate de tranziția verde și de cea digitală. Este momentul ca Uniunea Europeană să propună soluții și mai concrete pentru protecția locurilor de muncă existente, pentru crearea unor noi locuri de muncă și pentru formarea unor oportunități de afaceri pentru IMM-uri, îmbunătățindu-le competitivitatea și reducându-le costurile existente. Pe lângă daunele provocate de coronavirus, IMM-urile trebuie să facă față și concurenței neloiale. Producătorii din afara UE, se bazează în continuare pe standarde de muncă și de mediu mai scăzute decât cele existente la nivel european. Uniunea Europeană trebuie să își protejeze propriile intreprinderi și să devină continentul cel mai atractiv pentru a înființa o afacere.