O nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru 2016-2020

Comunicarea Comisiei privind strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015 (COM(2012)0006) a fost foarte bine primită de Parlamentul European, deoarece stabilește o foaie de parcurs clară pentru acțiunile din domeniul politicii UE privind bunăstarea animalelor din ultimii cinci ani. Parlamentul European a fost deosebit de mulțumit de faptul că strategia a introdus multe aspecte ale rezoluției Parlamentului din 5 mai 2010(1).

Parlamentul apreciază progresele obținute până în prezent și încurajează Comisia să se asigure că acțiunile nefinalizate vor fi realizate la timp.

Va elabora Comisia o nouă strategie pentru protecția și bunăstarea animalelor pentru perioada 2016-2020 pentru a asigura continuitatea și claritatea operațiilor care sunt esențiale pentru a obține în continuare progrese în ceea ce privește politica din domeniul bunăstării animalelor?

Va pregăti Comisia, ca parte esențială a unei noi strategii privind bunăstarea animalelor, o propunere de cadru legislativ simplificat al UE pentru bunăstarea animalelor astfel cum solicită Parlamentul European în Rezoluția sa din 4 iulie 2012 referitoare la strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015(2)?