Oportunitățile de creștere ecologică pentru IMM-uri

IMM-urile reprezintă componenta de bază a economiei UE, cu un important potențial de creștere pe termen lung, iar domeniul dezvoltării durabile deține o gamă largă de oportunități pentru investiții. Sprijinind întreprinderile să investească în domeniul dezvoltării sustenabile, punem bazele unui ecosistem care, ulterior, va autogenera propriile resurse de dezvoltare. Caracterul eterogen al IMM-urilor europene le conferă un grad ridicat de adaptare și le dă posibilitatea de a crea produse noi. Promovarea culturii antreprenoriale și crearea de parteneriate, precum și măsurile de relansare în cazul eșecului sunt elemente cheie care stau la baza funcționării microîntreprinderilor. M-am exprimat în favoarea acestui raport, deoarece sunt convins că dezvoltarea economiei ecologice și acordurile comerciale bilaterale vor înlătura obstacolele care stau în calea dezvoltării IMM-urilor și vor crea noi oportunități de creștere.