Pactul ecologic european trebuie să sprijine fermierii în tranziția către o agricultură mai durabilă!

PPETransformarea Europei în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 este cea mai mare provocare și oportunitate a epocii noastre.Pentru a reuși să facem acest lucru, Comisia Europeană a prezentat Pactul ecologic european, cel mai ambițios pachet de măsuri care ar trebui să le permită cetățenilor și întreprinderilor din Europa să beneficieze de tranziția către o economie verde și durabilă.

Astăzi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului European de la Strasbourg, a fost adoptată rezoluția privind Pactul ecologic european. La această rezoluție, am depus o serie de propuneri care au fost votate favorabil. Iată principalele amendamente pe care le-am formulat și care au fost adoptate:

Am solicitat o PAC durabilă care să ajute și să încurajeze fermierii, prin măsurile sale, să ofere mai multe beneficii pentru mediu și climă și să gestioneze volatilitatea și crizele într-un mod mai bun. De asemenea, am solicitat Comisiei să analizeze contribuția actualei propuneri de reformă a PAC la angajamentele UE privind protecția mediului, a climei și a biodiversității, pentru a o alinia pe deplin la obiectivele stabilite în Acordul verde european, ținând cont de necesitatea menținerii unei condiții de concurență echitabile în Europa și să permită o producție agricolă puternică, rezistentă și durabilă. Consider necesar ca fermierii să fie ajutați să facă tranziția către o agricultură mai durabilă și, în acest scop, sprijin asigurarea PAC a unui buget care îi permite să își atingă toate obiectivele, inclusiv îndeplinirea ambiției de mediu a UE.

 Am subliniat importanța stimulării agricultorilor la tranziția către metode care să aducă beneficii sporite pentru mediu, mediu și biodiversitate într-un mod corect, oportun și viabil din punct de vedere economic.

 Comisia va lua în considerare etichetarea alimentară îmbunătățită, de exemplu în ceea ce privește etichetarea nutrițională, etichetarea țării de origine a anumitor produse alimentare, mediul și etichetarea bunăstării animalelor, cu obiectivul de a evita fragmentarea pieței unice și de a oferi obiectiv, transparent și consumator informație. Am luat act de planurile Comisiei de a identifica măsurile de îmbunătățire și restaurare a ecosistemelor deteriorate și de a propune un plan de restaurare a naturii.

 Am subliniat faptul că eforturile de împădurire, reîmpădurire și restaurare ar trebui să vizeze îmbunătățirea biodiversității, precum și stocarea carbonului.