Pământul toxic încă este o problemă în România

România se confruntă cu o problemă a toxicității terenurilor pe care s-au aflat în trecut fabrici sau pe care au avut loc activități din industria chimică.

Astfel de situri nu doar că produc dereglări imense în sol, dar au și un efect negativ asupra vieții și sănătății oamenilor aflați în imediata lor apropiere.

Există la acest moment în România o strategie pentru remedierea acestei situații, dar este extrem de costisitoare atât remedierea, cât și acțiunile de investigare care trebuie făcute asupra fiecărui sit contaminat sau cu potențial de contaminare. Această strategie este definită pe diferite perioade, respectiv până în 2020 trebuie rezolvată urgent problema siturilor contaminate, iar până în 2050 se vor rezolva problemele legate de siturile cu potențial de contaminare. Este adevărat că avem un număr mare de astfel de situri, dar totuși termenul de reglementare a problemelor este extrem de lung, perioadă în care aceste situri vor continua să aducă prejudicii atât mediului înconjurător, cât și vieții oamenilor în general.

Ce instrumente are la îndemână Comisia pentru a soluționa aceste probleme într-un timp mai scurt, având în vedere că repercusiunile asupra mediului și asupra cetățenilor sunt extrem de grave?