Parlamentul European solicită egalizarea plăților directe pentru fermieri!

Zilele trecute, am înaintat o adresă președintei Comisiei Europene, președintelui Consiliului, Comisarului European pentru Agricultură, alături de europarlamentarul Bronis ROPĖ din Comisia de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, dar și împreună cu alți co-semnatari. În scrisoarea formulată, am solicitat egalizarea plăților directe, asigurarea unei concurențe echitabile în vederea prevenirii dispariției fermelor în unele regiuni ale Uniunii. PAC îndeplinește obiective fundamentale din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special, în ceea ce privește creșterea productivității alimentare în întreaga UE, stabilizarea piețelor și, mai important, asigurarea unui nivel de viață echitabil pentru comunitatea agricolă.

Odată cu extinderile recente ale Uniunii Europene, așa-numitele state membre „noi” s-au alăturat pieței europene comune și s-au angajat să obțină aceleași standarde ridicate de producție, bunăstare a animalelor și de mediu ca și statele „vechi”. Din păcate, perioada „tranzitorie”, care trebuia să se încheie în 2013, a devenit „permanentă”, întrucât condițiile și sprijinul oferit agricultorilor de PAC încă variază considerabil în funcție de statele membre. Acest impas face ca PAC actuală să nu își poată atinge obiectivele, diferențele dintre alocările PAC denaturează concurența, în loc să stabilizeze piețele. Atât timp cât rămân fermieri „egali” și „mai egali” în UE, acei fermieri din statele membre cele mai defavorizate vor renunța la agricultură și vor abandona zonele rurale. Astfel, am solicitat Comisiei, Consiliului și celorlalți colegi din Parlamentul European să pună capăt acestei discriminări, să asigure un tratament egal pentru toți fermierii europeni și să să asigure respectarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene!