Participarea Croației la Spaţiul Economic European (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Am votat în favoarea Recomandării referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind participarea Republicii Croația la Spațiul Economic European.

Acordul privind Spațiul Economic European a fost semnat la 2 mai 1992 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994. Astăzi, după mai bine de 20 de ani de la intrarea sa în vigoare, acordul produce efecte pozitive asupra întregii Uniuni Europene și în special asupra noilor membri.

Propunerea privind participarea Croației la Spațiul Economic European este un lucru absolut firesc în îndeplinirea parcursului aderării la UE a Croației și creează instrumentul juridic prin care această țară beneficiază întru totul de efectele calității de membru al UE.