Păstrarea celor mai bune tradiții ale viticulturii europene, un obiectiv important sprijinit de UE!

PPEÎn cadrul Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, a fost susținută o prezentare de către reprezentanții Comisiei Europene (DG AGRI) cu privire la o evaluare a măsurilor PAC aplicabile sectorului vitivinicol. Scopul este de a evalua eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată a diferitelor instrumente aplicabile sectorului vitivinicol în temeiul Regulamentului privind organizarea comună a pieței.

Uniunea Europeană este cel mai mare producător de vin din lume. Între 2014 și 2018, producția medie anuală a fost de 167 milioane hectolitri. UE deține 45 % din zonele viticole ale lumii, 65 % din producție, 60 % din consumul global și 70 % din exporturi. Reforma sectorului vitivinicol se concentrează pe următoarele obiective:
✅ creșterea competitivității producătorilor de vin din UE, creșterea reputației vinurilor europene și recâștigarea cotei de piață atât în UE, cât și în afara ei;
✅ simplificarea, clarificarea și eficientizarea normelor de gestionare a pieței, pentru a obține un echilibru mai bun între cerere și ofertă;
✅ păstrarea celor mai bune tradiții ale viticulturii europene și stimularea rolului său social și ecologic în zonele rurale.
João Onofre, reprezentant DG AGRI, a subliniat următorul mesaj: „Sectorul vitivinicol a devenit competitiv după modificarea regulamentului din 2008. Valoarea generală a exporturilor a atins 12 miliarde de euro în 2019, era doar de 5 miliarde în 2008. Efectele pandemiei COVID au avut un impact puternic. Comisia a reacționat imediat. Comisia a constituit pachetul vinului. Studiul de evaluare a fost lansat în 2018. Acest studiu sprijină pe deplin propunerile Comisiei de reformă a sistemului vinului. Actualul sistem este prea rigid și are un impact negativ asupra mediului. Programele naționale nu se ocupă suficient de dimensiunea mediului. Propunerile actuale corespund pe deplin cu prioritățile Green Deal.”

Sophie Helaine, reprezentant DG AGRI, a transmis următoarele idei: „Evaluarea a cuprins programele națioanele de vin, dar și etichetarea. Sunt 2,5 milioane de cultivatori de viță de vie și UE acoperă 65% din producția globală. UE a reușit să își păstreze poziția competitivă în domeniu. În ce privește programele de sprijin naționale, statele membre au avut o listă de măsuri pe care le pot implementa. Creșterea calității vinului și adaptarea lui la standardele ecologice reprezintă o prioritate. Dacă ne uităm la venitul producătorilor de vin, este ridicat. Veniturile sunt cu 40% mai mari decât a celorlalți agricultori din UE. Venitul a crescut de-a lungul timpului destul de regulat. Competitivitatea-sectorul vinului operează într-un context în care consumul european a fost în scădere din anul 2008 încoace. Deci, potențialul de creștere este mai mult raportat la export.