PE solicită o revenire rapidă la o zonă Schengen complet funcțională, dar și aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în România și Bulgaria!

PPEÎn cadrul reuniunii grupului de lucru pentru Afaceri Juridice din Parlamentul European, la care am participat, am avut o dezbatere pe marginea rezoluției Parlamentului European privind situația din spațiul Schengen în urma pandemiei de COVID-19. Pentru a reacționa la pandemia de COVID-19, un număr fără precedent de state membre au reintrodus controalele la frontierele interne ale spațiului Schengen, și-au închis parțial sau total frontierele sau au decretat închiderea lor pentru anumite categorii de călători, inclusiv pentru cetățeni ai Uniunii Europene sau resortisanți ai țărilor terțe care își au reședința pe teritoriul statelor membre.

În acest document, Parlamentul European solicită Consiliului și statelor membre să își intensifice eforturile pentru a finaliza integrarea Schengen cu toate statele membre ale Uniunii și aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în România și Bulgaria cât mai curând posibil. Libera circulație este un privilegiu fundamental al Uniunii Europene. Încă din anul 2011, Consiliul a concluzionat că Romania și Bulgaria îndeplinesc toate condițiile tehnice privind accesul în spațiul Schengen. Astăzi suntem furnizori de pace, securitate și stabilitate în regiune, iar acest refuz de a intra în acest spațiu nu numai că este nedrept, dar este de natură să ducă la creșterea populismului și extremismului în regiune.
Prin intermediul acestei rezoluții, Parlamentul European își exprimă îngrijorarea cu privire la situația actuală în ceea ce privește controalele la frontiera internă introduse de atâtea state membre, precum și diferitele alte măsuri luate, care includ închiderea completă sau parțială a frontierelor sau închiderea acestora la un anumit tip de călători, inclusiv cetățeni ai UE sau resortisanții țărilor terțe cu reședința pe teritoriul statelor membre. Impactul acestor măsuri asupra cetățenilor și întreprinderilor, asupra turismului este unul major. Sprijinim pe deplin măsurile de sănătate publică puse în aplicare cu scopul de a limita răspândirea COVID-19 prin distanțarea fizică, inclusiv măsurile de carantină impuse de statele membre, însă țările UE au oferit puține justificări în notificările lor formale din Codul frontierelor Schengen cu privire la modul în care controlul la frontieră este un mijloc adecvat pentru a limita răspândirea COVID-19.
Este regretabil faptul că unele state membre au introdus controale la frontieră și alte restricții la frontieră, fără a furniza informații suficiente cetățenilor europeni. În plus, au existat consecințe neplăcute în urma controalelor la unele frontiere interne, cum ar fi timpii de așteptare excesivi, fără facilități de igienă adecvate și fără distanțare fizică adecvată, creând astfel riscuri asupra sănătății atât pentru persoanele supuse verificărilor la frontieră, cât și pentru polițiștii de frontieră.
În acest context, considerăm că o revenire rapidă la o zonă Schengen complet funcțională este de cea mai mare importanță și depinde atât de voința politică a statelor membre, cât și de angajamentul lor de a coordona măsurile în cadrul acquis-ului Schengen!