Personal auxiliar insuficient în justiție

În vederea creării unui sistem judiciar modern, eficient și transparent este nevoie atât de îmbunătățirea cadrului normativ și instituțional, cât și de implementarea unor standarde de management adecvate, care să confere calitate actului de justiție.

Sunt numeroase provocări pe care sistemul judiciar trebuie să le depășească pentru a fi eficient și pentru a funcționa la parametri optimi. Sistemul trebuie să facă față noilor provocări generate de schimbările la nivel legislativ și de asigurarea resurselor necesare aplicării acestuia, iar personalul auxiliar reprezintă una dintre resursele care poate contribui la eficientizarea sistemului. Din păcate, în România există un raport extrem de redus între judecători sau procurori și personalul auxiliar, în comparație cu alte țări, astfel că nu există suficiente resurse umane pentru a putea susține activitatea judecătorilor.

Ce recomandări are Comisia cu privire la situația menționată mai sus, ținând cont de angajamentele luate de toate statele membre în 2014 în legătură cu reformarea sistemului juridic?