Perspectivele sectorului cărnii de vită, tendințele din sectorul agroalimentar, prezentarea anuarului Eurostat!

PPEPerspectivele sectorului cărnii de vită, tendințele din sectorul agroalimentar, prezentarea anuarului Eurostat, printre subiectele de dezbatere în cadrul Comisiilor din PE!

În această săptămână sunt prezent la Parlamentul European de la Bruxelles, unde voi participa la ședințele Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală, la Comisia de Dezvoltare Regională și la Comisia de Afaceri Juridice, al căror membru sunt.
Ordine de zi a ședinței Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală cuprinde o prezentare privind activitatea Departamentului tematic pentru politici structurale și de coeziune, un schimb de opinii cu reprezentanți ai Comisiei (DG AGRI, DG COMP și DG TRADE) privind perspectivele pe termen lung pentru sectorul cărnii de vită precum și prezentarea unui studiu privind „Megatendințele din sectorul agroalimentar: imagine de ansamblu și o eventuală reacție politică din perspectiva UE”. Prezentare de dna Monica Pesce (VVA Bruxelles) și dl Daniel Traon (Arcadia). Studiu solicitat de Comisia AGRI, comandat și gestionat de Departamentul tematic B. Tot în cadrul ședinței, un reprezentant al Comisiei (DG AGRI) va avea o prezentare cu privire la:

- Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului nr.1306/2013 în ceea ce privește disciplina financiară începând din exercițiul financiar 2021 și a Regulamentului (UE) nr.1307/2013 în ceea ce privește flexibilitatea între piloni pentru anul 2020; și

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții tranzitorii de sprijin de către Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) în anul 2021 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr.229/2013 și (UE) nr.1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2021 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.1305/2013, (UE) nr.1306/2013 și (UE) 1307/2013 în ceea ce privește resursele lor și aplicarea în anul 2021.

De asemenea, vor fi supuse spre adoptare 2 proiecte de aviz, mai exact: Încheierea unui acord între UE și Statele Unite ale Americii privind alocarea unei părți a contingentului tarifar pentru importurile de carne de vită de calitate superioară și raportul privind Încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre, prevăzute de Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte și Ucraina, pe de altă parte.

În cadrul ședinței Comisiei de Afaceri Juridice, vor avea loc o serie de prezentări, și anume:
Prezentare realizată de Pascal Leardini, Secretar General adjunct al Comisiei Europene și William Sleath, Director în Secretariatul General al Comisiei cu privire la:

- Comunicarea COM din 15.4.2019 intitulată O mai bună legiferare: bilanțul activității și menținerea angajamentului nostru (COM/2019/178 final)

- Comunicarea COM din 23.10.2018 intitulată Principiile subsidiarității și proporționalității: consolidarea rolului lor în elaborarea politicilor UE, (COM/2018/703 final)

- Raport COM din 4.7.2019 privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene – Raport anual 2018

- Comunicarea COM din 17.7.2019 intitulată Consolidarea statului de drept în cadrul Uniunii – Plan de acțiune (COM/2019/ 343 final)

Prezentarea orientărilor etice privind inteligența artificială de către Andrea Renda, membru al Grupului de experți la nivel înalt privind inteligența artificială.

De asemenea, vom vota proiectul de aviz al raportului privind Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii – Curtea de Justiție.

Nu în ultimul rând, în cadrul Comisiei de Dezvoltare Regională, vom avea o serie de schimburi de opinii, astfel:

- Schimb de opinii cu Mariana Koțeva, directoar general al Eurostat
– Schimb de opinii cu Iliana Ivanova, membră a Curții de Conturi Europene
– Schimb de opinii cu Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al Regiunilor
– Studiu comandat de Departamentul tematic B, „Cercetare pentru Comisia REGI – Dimensiunea de gen a politicii de coeziune a UE”. Prezentare realizată de Manuela Samek Lodovici (manager de proiect), Istituto per la Ricerca Sociale, Milano, Italia.

Vă voi reda discuțiile și dezbaterile din cadrul ședințelor la care voi participa însă, până atunci, dacă aveți nelămuriri sau întrebări, vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde.